Explózia okultizmu

V dnešnej dobe prudko rastie vplyv okultizmu a mágie. Podľa kňaza a exorcistu Jozefa Marettu sa vo Veľkej Británii určitej miere okultizmu venuje až 50 percent obyvateľov. Na druhej strane, len 2% ľudí navštevuje bohoslužby. V USA existuje desať obrovských knižných klubov, zaoberajúcich sa okultizmom, s členskou základňou prevyšujúcou tri milióny členov. Rozikruciansky A. M. O. R. C. (Ancient Mystical Order Rosae Crucis; v preklade Staroveký mystický rád ružového kríža), najväčší zásielkový okultistický obchodný dom na svete, ročne utratí za poštovné 250 000 dolárov a vyexpeduje 6 miliónov obálok.

60-tisíc francúzskych čarodejníkov (praktizujúcich mágiu, pomocou okultistických formuliek, zaklínadiel a mystických zariekaní) má ročný príjem asi 200 miliónov dolárov. Naša spoločnosť skutočne prežíva rozmach záujmu o okultizmus a jeho praktizovanie.

Natíska sa tu otázka, prečo sa ľudia vrhajú na okultizmus a okultné praktiky? Poľa otca Marettu tak ľudia robia z viacerých dôvodov:

  1. Ľudia majú strach z budúcnosti a preto ju chcú poznať.
  2. Človek túži po moci. Existujú dva zdroje – sila okultná a kresťanská. Nie je to však tá istá moc. Kresťan dostáva silu od Sväteho Ducha z Eucharistie, od Cirkvi, od Panny Márie, z osobnej modlitby i modlitby príhovoru … To všetko sú sily, ktoré prijímam od Ježiša, aby som mohol slúžiť druhým. Táto moc ma oslobodzuje pre službu, zatiaľ čo okultná sila ma zotročuje. Snažím sa ju získať pre vlastný prospech. Hlavným objektom okultnej sily je vlastné „ja“.
  3. Ďalším dôvodom podľa o. Marettu , že sa ľudia oddávajú okultizmu je fascinácia čímkoľvek nadprirodzeným. Ľudia si myslia, že v okultizme zažijú veci, ktoré nemôžu zažiť v bežnom živote.
  4. Štvrtým dôvodom je duchovne slabá Cirkev. Veľa kresťanov žije v Cirkvi, v ktorej nachádzajú iba štruktúry. Žijú v Cirkvi, v ktorej nenachádzajú život. Nachádzajú Cirkev, ktorej členovia nevedia využívať silu, ktorú jej dal Boh, a tak si povedia: «ak mi nedokážu pomôcť sviatosti, skúsim nájsť pomoc v okultizme. Ak nenájdem kňaza, ktorý by sa za mňa pomodlil, prečo by som nešiel k liečiteľovi, ktorý ma s radosťou prijme a „pomôže mi“».
  5. Piatym dôvodom je úpadok materializmu, ktorý nenaplnil túžby človeka. Moderný človek si začal opäť uvedomovať, že potrebuje duchovno. Začal teda túžiť po nadprirodzených zážitkoch. Celé hnutie New Age je dôsledkom úpadku materializmu, to nie je správne riešenie, ale je to túžba človeka, aby šiel a dotýkal sa nadprirodzených vecí.

Otec Jozef Maretta poukazuje ďalej na to, že okultizmus je známi aj z Biblie, kde sú ľudia, ktorí si nedali povedať a uchýlili sa k týmto praktikám.

Spomeňme si napríklad na príbeh Šaula, ktorý išiel k veštici, aby mu vyvolala ducha proroka Samuela.

„Nato Šaul povedal svojim sluhom: »Pohľadajte mi nejakú ženu, ktorá vyvoláva duchov, pôjdem k nej a jej sa budem dopytovať.« Jeho sluhovia mu odpovedali: »Hľa, v Endore je žena, ktorá vyvoláva duchov!« Nato sa Šaul prestrojil, obliekol si iné šaty a išiel ta s dvoma mužmi. K žene prišli v noci. I povedal: »Vešti mi pomocou ducha a vyvolaj mi, koho ti poviem!«“ (porov. 1 Sam 28, 7 – 8).

No Bohu sa takéto veci ošklivia. „Nech niet medzi vami nikoho, kto by kázal svojmu synovi alebo dcére prejsť ohňom, aby sa očistili, alebo kto by sa vypytoval hádačov, dával pozor na sny a na znamenia; nech niet čarodejníkov, zaklínačov, nikoho, kto by sa radil duchov alebo veštcov, alebo by sa pýtal mŕtvych na pravdu. Všetky tieto veci sa ošklivia Pánovi a pre tieto nešľachetnosti ich vyhubí.“ (porov. Dt 18, 10 – 12).

O. Jozef Maretta píše o viacerých dôvodoch, prečo sa okultizmu tak darí rásť. Je ich niekoľko:

  • vzrastá vplyv východných náboženstiev, v ktorých sa prejavuje tendencia zmiešať všetky náboženstvá do jednej masy;
  • okultizmus ponúka svojim členom pocit spolupatričnosti, preto sa človek môže veľmi ľahko zapliesť do jeho sietí;
  • funguje to (!) – lenže úspechy, ktoré ponúka, nie sú zadarmo, treba za ne platiť a platí sa za ne draho. Ľudia zmietaní pochybnosťami a neistotou v živote hľadajú útočisko v čomkoľvek. A okultizmus len čaká, aby ich prijal s otvorenou náručou;
  • mnohí zase túžia po nadprirodzených zážitkoch, ktoré im materiálny svet nemôže poskytnúť.

Obdobná situácia je na Slovensku, kde istá internetová stránka , ktorá ponúka okultistickú pomoc má týždennú návštevnosť okolo 1000 ľudí. Existuje veľmi veľa dôvodov, prečo sa ľudia vyberú cestou okultizmu. Závisí to od prostredia, v ktorom daný jednotlivec vyrastá a od jeho samotnej osobnosti.

Kto je Jozef Maretta?

Jozef Maretta je gréckokatolícky kňaz a zároveň í od roku 2004 aj exorcista prešovskej arcieparchie. Má manželku a 4 detí. Tiež je sudca metropolitného tribunálu, cirkevný cenzor a riaditeľ evanjelizačnej školy. Je autorom niekoľkých kníh a publikácii, kde sa venuje okultizmu, exorcizmu, pôsobeniu zla atď. Jozef Maretta robí okrem iného aj rôzne prednášky a semináre. A na jednom z takýchto seminárov ho máte šancu stretnúť aj vy. Konkrétne na seminári s témou Zbav nás zlého a 07.11.2014 – 09.11.2014 na Drienici pri Sabinove. Následne druhá časť semináru bude 27.02.2015 – 01.03.2015. V blízkej dobe je možné strenúť Jozefa Marettu v Prešove 6.9.2014 na prednáške Hľa, Tvoja Matka. 

Text je spracovaný podľa knihy otca Jozefa Marettu a je publikovaný so súhlasom autora.