Estrela porazená

Podarilo sa zablokovať Estrela report, ktorý mal podmínovať integritu detí a rodín. Estrela neprešla, lebo pravé krídlo parlamentu za report nezahlasovalo. Estrela report bol odmietnutý a prešla alternatívna rezolúcia z dielne frakcií EPP/ECR o 7 hlasov, presnejšie alternatíva prešla v pomere 334 to 327, zdržalo sa 35 poslancov.  Link alternatívnu rezolúciu, ktorá bola schválená.

Europoslankyňa Anna Záborská po hlasovaní uviedla: “To, že správa neprešla, považujem v súčasnej politickej klíme za malý zázrak. Väčšina poslancov tak jasne odmietla zasahovanie do výlučných kompetencií členských štátov, predovšetkým v otázkach týkajúcich sa výchovy detí v rodine a vykonávania potratov. Ďakujem všetkým, ktorí podporili naše snahy a apelovali na poslancov zaslaním mailu alebo podpísaním petície. (viac na jej stránke)”

Príznačným spôsobom komentovala výsledok hlasovania Monika Flašíková-Beňová.

stanovisko-benovej-na-fb-168x300-7103893

Foto: ML