Elias Vella opäť na Slovensku

Elias Vella je obľúbený rečník a autor duchovnej literatúry. Na Slovensko prichádza pravidelne a jeho prednášky a semináre navštevuje mnoho ľudí všetkách vekových kategórií. Špecifikom aktuálnej návštevy Eliasa Vellu je, že tieto prednášky a príhovory budú určené predovšetkým maďarsky hovoriacim veriacim.

V najbližších dňoch bude ho budete môcť stretnúť v týchto farnostiach na Slovensku:

Páter Elias Vella je katolícky kňaz a exorcista z Malty. Je obľúbeným kazateľom na duchovních cvičeniach, seminároch a konferencích po celém světě. Je tiež autorom mnohých knih, které vyšli vo viacerých svetových jazykoch. Rovnako v Slovenskom jazyku je dostupných veľa kníh z pera Eliasa Vellu, napr. Rieka vody života,

Oblečte si srdce Pastiera, Kristoterapia, Tancovanie v púšti, Uzdrav ma, môj Pane, O Satanovi, Ježiš, môj uzdravovateľ, Zlých duchov vyháňajte, Keď Duch Svätý píše môj život, Výstup na horu manželstva, Mária – Dokonalá žena, Ahoj alebo Ježiš, môžeme sa porozprávať. Eliasovi Vellovi sa venuje aj facebooková stránka Elias Vella na Slovensku.