Ecology of Colour

Ecology of Colour, v preklade “Ekológia farby“, predstavuje farebný drevený dom uprostred miestneho parku v anglickom meste Dartford (Kent).

V rámci iniciatívy priniesť niečo s ekologickou funkciou medzi verejnosť sa skupina nadšencov (štúdio Weave) rozhodla okrášľiť zanedbanú časť parku menšieho mesta. Ide o budovu, ktorá je otvorená nielen ľuďom, ale aj zvieratám.

Celý dom je z dreva a skladá sa z vonkajšej učebne, dielne na farbenie, ateliéru, pozorovateľne vtákov a iných zvierat a v neposlednom rade miestnosti, ktorá je určená na organizáciu rôznych podujatí (všetko horné poschodie). Ide v podstate o dom, park, strom, kreatívny priestor v jednom. Dom je zdobený vzorom od grafika Nous Vous, ktorý pred samotnou realizáciou usporadúval sériu workshopov s tímom miestnych obyvateľov, a neskôr za pomoci iných výtvarníkov namaľovali 144 drevených panelov. Všetky farby pochádzajú z čisto prírodných materiálov, aby boli prijateľné aj pre zvieratá.

Do budúcnosti sa plánuje pri dome záhrada, na programe budú rozličné tvorivé workshopy, ako napr. výroba sviečok a omnoho viac, keďže nepôjde iba o eko dom, ale o priestor na stretávanie ľudí z mesta, vzdelávacie a inak prospešné aktivity.

Foto – archív štúdio Weaves