Duchovná obnova aj pre teba

Pôstne obdobie sa pomaly blíži ku svojmu záveru, no aj napriek tomu má každý z nás ešte množstvo príležitostí na čas stíšenia, či zúčastnenia sa nejakej duchovne obnovy. Dnes máme preto pre vás ďalšie 3 zaujímavé pozvánky, ktoré by vám v tom mohli pomôcť. Viac sa už ale dozviete z výberu podujatí internetovej stránky VÝVESKA.SK, portálu, ktorý vždy vie, kde sa niečo deje.

1. VEČER MILOSRDENSTVA

Všetkých vás srdečne pozývame na už tradičné podujatie – večer milosrdenstva. Uskutoční sa vo štvrtok 6. apríla od 19:30 v kostole sv. Ondreja v Košiciach – Podhradovej. Spoločný program začne o 18:30 sv. omšou, následne od 19:30 bude vyložená sviatosť oltárna, počas ktorej bude možnosť sv. spovede a modlitby príhovoru. Moderované slovo bude striedať ticho a spevy pod vedením členov Komunity Emanuel. Téma stretnutia je citát zo Sv. Písma: “Ovocie Ducha je dobrota” (Gal 5,22).

2. KVETNÝ VÍKEND: STRETNUTIE S OTCOM

Mladí gréckokatolíci z Košickej eparchie sú pozvaní na kvetný víkend, počas ktorého sa budú môcť stretnúť aj so svojím otcom biskupom – vladykom Milanom Chautorom. Stretnutie sa uskutoční od piatka 7. apríla a vyvrcholí v nedeľu 9. apríla. Tento rok sa celý program uskutoční v Košiciach. Témou stretnutia sú slová z Lukášovho evanjelia: “Lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný” (Lk 1, 49).

3. OBNOVA PRE DIEVČATÁ

Sestry boromejky pozývajú všetky ženy a dievčatá vo veku od 18 do 35 rokov na pôstnu duchovnú obnovu do svojho kláštora, ktorý sa nachádza v Nitre-Kalvárii. Program začína už v piatok 7. apríla a potrvá až do nedele 9. apríla. Téma stretnutia je myšlienka: “Baránok, ktorý bol pre nás obetovaný”.

Informácie o aktuálnych kresťanských akciách a podujatiach vám aj dnes priniesla VÝVESKA.SK, portál, ktorý vždy vie, kde sa niečo deje.