Čo vám ponúka a prinesie Power Coaching?

Práca koučov, ktorí sa snažia o revitalizáciu duševnej oblasti prakticky cudzích ľudí, sa z povolania stala naším poslaním. Náš silný Power Coaching tím je zložený z psychológov, marketingových odborníkov, kondičných trénerov, výživových poradcov a obchodných manažérov. Pracujeme len s profesionálmi, nikdy s rýchlo „kvasenými koučmi“. Sme členom ICF (International Coach Federation).

Teoretické poznatky získané pri vysokoškolskom štúdiu a praktické poznatky, ktoré nadobúdame každým dňom, odovzdávame ďalším študentom na univerzite, či kurzoch, keďže kvalitní a spoľahliví koučovia budú v dnešnom svete potrební stále viac. Neriešime všeobecné poučky, či návody. Riešime konkrétne vás. Pomocou profesionálnej diagnostiky vieme odhaliť vaše silné stránky, ktoré máte rozvíjať a slabé stránky, na ktoré si máte dávať pozor.

„Psychológia sa sústreďuje na minulosť človeka. Koučing však pozerá do budúcnosti“ – Mgr. Silvia langermann, ACC, zakladateľka a riaditeľka spoločnosti.

Biznis koučing je orientovaný na motiváciu zamestnancov, vývoj pracovníkov a manažérov. Veľkou výhodou je pre nás to, že na základe psychologického vzdelania máme možnosť používať dotazník GPOP, ktorý aplikuje rozvojové a zmenové procesy v organizáciách. V oblasti životného koučingu (Life coaching) využívame vlastnú metódu koučovania na základe medzinárodne uznávaných nástrojov a metód ICF – International Coach Federation. Vitality koučing je zostavený tak, aby pomohol ľudom nielen schudnúť, či udržať si kondíciu, ale aj odkysliť organizmus pomocou na mieru zostavených jedálničkov.

Taktiež sa zaoberáme zvládaním záťaže, stresu a schopnosťou zvýšiť výkon a udržať si dostatok energie v každom dni. School koučing, organizovaný priamo na školách, je osvetou pre deti o správnej a vyváženej strave, zvládaní stresu, výbere povolania, či o problematike šikanovania. Na našich stránkach nájdete pravidelne aktualizované informácie o poradni, kurzoch koučov, cenách a termínoch kurzov.

„Koučing je pre ľudí, ktorí sa neboja úspechu a zodpovednosti.“

Koučing je skvelá metóda pre všetkých, ktorí potrebujú pomoc pri hľadaní najlepších riešení v životných otázkach. Naučíme vás ako motivovať, komunikovať, zodpovedne rozhodovať, asertívne reagovať a vnímať všetky náznaky okolia, ktoré vám pomôžu na ceste za úspechom. Podľa vašej osobnostnej typológie vám pripravíme perfektný plán na zdokonalenie vášho profesionálneho života.

„V Power Coaching vám pomôžeme zbaviť sa trémy, zvládať stres, medziľudské vzťahy a riadiť ľudí.“

Cieľom Power Coaching je pomôcť vám celkovo zlepšiť kvalitu života. Nejde o žiaden zázrak, chce to vašu trpezlivosť. Po malých krokoch dosiahnete úspech v tom, v čom ste dobrí vďaka tomu, že si začnete vážiť samého seba a nebude vám chýbať zdravé sebavedomie. Do procesu koučingu je vtiahnuté nielen zamestnanie, ale aj súkromie, kvalita vzťahov s partnerom, deťmi, priateľmi, či kolegami.

Ako koučovia máme schopnosť pozerať sa na každú situáciu s nadhľadom, odstupom, nezaujato a z rôznych uhlov pohľadu. Nedávame pevné rady, odporúčania, neovplyvňujeme klienta svojím postojom, ale hľadáme riešenie spoločne s vami. Pomocou otázok vás navigujeme k rôznym uhlom pohľadu na vec, dodáme podporu a povzbudenie. Snažíme sa pritom čo najpresnejšie sa naladiť na váš spôsob myslenia.