Čo robia úspešní ľudia inak, ako tí 'priemerní'.

Utorok, 25. November 2013, 11:12, Zverejnil

 • Majú jasno v tom, čo chcú. Majú stanovené ciele a pracujú na nich. Nenechajú sa vyrušovať a odhovárať.
 • Sú neustále v pohybe. Nemrhajú svoj drahocenný čas hľadaním výhovoriek a ospravedlnení, prečo niečo „nejde“ alebo prečo sa „niečo nedá“.  Hľadajú spôsoby, ako sa to dá, nie dôvody, ako to nepôjde.
 • Sú sústredení. Zameriavajú svoju pozornost na dôležité a užitočné veci. Zameriavajú pozornost na svoje ciele. Sústredia sa na to, čo chcú, nie na to, čo nechcú vo svojom živote. Zameriavajú sa na svoje silné stránky, schopnosti a zručnosti, nie na slabé stránky.
 • Vítajú zmeny. Vyhľadávajú zmeny. Uvedomujú si, že zmeny sú nevyhnutné, dejú sa denne, bez ohľadu na to, či ich chcú alebo nie. Zmeny im nespôsobujú stres, naopak, sú zmenám naklonení a otvorení, vnímajú ich prínosy, vnímajú to, čo zmenami získajú.

 • Majú otvorenú myseľ. Nemajú predsudky a neposudzujú seba ani iných.  Vnímajú to, čo sa deje a na základe toho upravujú svoje ďalšie kroky.  Uvedomujú si, že zatvorená myseľ im bráni v učení.
 • Myslia pozitívne. Nech sa deje v ich okolitom svete čokoľvek, vnútorne zostávajú pozitívni a motivovaní. Vedia, že na mnohé veci nemajú vplyv a preto sa nimi nezaoberajú. Negatívne myšlienky nahrádzajú pozitívnymi.
 • Rozhodli sa opustiť komfortnú zónu. Vnímajú ju ako nebezpečné miesto, v ktorom sa nikam v živote neposunú a neporastú. Sú ochotní a pripravení riskovať. Uvedomujú si, že práve tým, že riskujú a prekonajú strach, môžu hlavne získať.
 • Netrávia čas v minulosti. Žijú tu a teraz. Zameriavajú svoju pozornost a energiu na súčasnosť a blízku budúcnosť. Minulosť uzavreli, aby sa mohli v živote pohnúť ďalej. Vysporiadali sa s ňou. Uvedomujú si, že minulost už nemajú pod kontrolou a budúcnosť je predpovedateľná asi ako počasie.

 • Preberajú plnú zodpovednosť za svoj život. Za svoje myšlienky, postoje, rozhodnutia a činy z minulosti, ktoré ich doviedli tam, kde sú dnes. Neopakujú chyby znova a znova. Chyby im slúžia ako priestor na ponaučenia.
 • Tešia sa z úspechu iných. Neobmedzuje ich závisť. Neživia v sebe hnev na iných. Ostatným doprajú. Uvedomujú si, že úspech iných ľudí neznižuje ich šance na vlastný úspech.
 • Neboja sa robiť chyby. Každé zlyhanie vnímajú ako šancu rásť a posúvať sa ďalej. Ako priestor pre ponaučenie. Uvedomujú si, že ak by nemali odvahu robiť chyby, potom by nemohli mať ani uspieť.
 • Dokážu „existovať“ sami so sebou. Neobávajú sa samoty. Dokážu si čas osamote užiť a vychutnať a vyplniť ho zmysluplnými a prínosnými aktivitami. 
 • Žijú a tvoria podľa svojich hodnôt. Majú vlastné vnútorné merítka a barometre. Žijú podľa vlastných presvedčení. Neriadia sa názormi a radami iných. Bežia si svoje vlastné preteky, bez ohľadu na to, čo si o tom myslia iní ľudia.

 • Majú výdrž. Sú vytrvalí a trpezliví. Nevzdávajú sa. Mnohí ľudia neuspejú práve preto, že im chýba trpezlivosť a veľmi skoro sa vzdajú. Ak sa im do cesty postaví prekážka,  hľadajú spôsob ako ju preskočiť, podliesť alebo obísť. Prekážky ich nezastavia.
 • Majú pod kontrolou svoje myšlienky. Svoju mentálnu energiu vynakladajú múdro. Do svojej hlavy vpúšťajú iba užitočné a rastové myšlienky. Netrávia čas zaoberaním sa nepreduktívnymi a neužitočnými myšlienkami.
 • Dokážu dostať pod kontrolu svoje emócie. Ak sa dostanú do emočného stavu, dokážu z neho odísť skôr, ako začne byť pre nich sebadeštruktívny. Emócie sú v poriadku, pokiaľ nemajú na vás alebo na váš život negatívny vplyv.
 • Pracujú na svojom raste každý deň. Každý deň urobia niečo, nejaký krok, aby sa posunuli bližšie k svojim cieľom.

Ako ste na tom vy? Budem rád, ak mi o tom napíšete.

Teším sa na vašu spätnú väzbu: . Ďalšie príspevky nájdete na mojom blogu www.coach4you.sk/blog/

Získajte zadarmo moju e-knihu ‚4 dôvody, prečo ľudia nie sú šťastní a ako to zmeniť‚  – stiahnite si ju na adrese: https://jandubnicka.leadpages.net/e-kniha-4-dovody-zadarmo/