Čo je to reflexná terapia?

Napríklad, podľa reflexnej terapie je konkrétne miesto v klenbe chodidla, ktoré zodpovedá bodu močového mechúra. Keď reflexný terapeut používa palec alebo prsty na vyvolanie primeraného tlaku na túto oblasť, ovplyvňuje funkciu močového mechúra.

Aj keď sa reflexná terapia nepoužíva priamo k diagnostike alebo liečbe chorôb, milióny ľudí na celom svete ju používa ako podpornú liečbu. Pomáha tak pri zdravotných problémoch ako stres, astma, rakovina, kardiovaskulárne problémy, cukrovka, bolesti hlavy, funkcie obličiek, PMS alebo zápal dutín.

Reflexná terapia je stále viac populárna v celej Európe a Ázii ako doplnok k iným liečbam a ako preventívne opatrenie. Jedným z príkladov je Dánsko, kde rôzne obce a firmy zamestnávajú reflexných terapeutov od začiatku 90-tych rokov.

Podľa niekoľkých štúdií, táto prax v Dánsku má za následok zníženie pracovnej neschopnosti a absencie (a preto aj ekonomické úspory zamestnávateľa). Zamestnanci sústavne hlásili úplné alebo čiastočné zlepšenie zdravotného stavu keď vyhľadali pomoc u reflexných terapeutov, a dokonca aj úľavu ďalších problémov súvisiacich so stresom. V jednej mestskej štvrti, takmer jedna tretina zamestnancov vykázala väčšiu spokojnosť s ich prácou po dokončení šiestich sedení s reflexným terapeutom.