Charizmatická duchovná obnova s P. Manjackalom sa plní. Akciu bude hudobne sprevádzať chválové spoločenstvo Marana Tha.

manjakal-214x300-8394721Nadačný fond Credo organizuje v dňoch 8. – 10. júla duchovnú obnovu s misionárom Božieho milosrdenstva. P. James bol vyslaný pápežom Františkom do sveta, aby v tomto Svätom roku hlásal radosť z odpustenia a ukazoval cestu k zmiereniu s Bohom. Duchovné cvičenia prebehnú v Steel Aréne v Košiciach. „Sme radi, že je o účasť na akciu taký veľký záujem,“ hovorí Michaela Straková z organizačného nadačného fondu Credo s tým, že hlavná plocha pred pódiom je už celá zaplnená. Na tribúnach, ktoré poskytujú tiež dobrý výhľad na pódium i premietacie plátno, zatiaľ zostáva dostatok voľných miest. Neustále sa však prihlasujú noví účastníci, do konca mája znížené vstupné. „Je nám veľkým potešením, že prijalo naše pozvanie chválové spoločenstvo Marana Tha z Prešova, ktoré bude duchovnú obnovu hudobne sprevádzať,“ pokračuje Michaela Straková.

Nadačný fond Credo organizuje obnovu vzhľadom k pozitívnym ohlasom z júlovej akcie v roku 2015 v Nitre. Duchovnej obnovy sa zúčastnilo 2600 veriacich, priniesla veľa dobrého. „Ľudia nám písali svoje poďakovania a svedectvá. To nás presvedčilo, že tieto evanjelizačné akcie majú veľký zmysel,“ povedala Michaela Straková. Duchovná obnova v Košiciach bude trojdňová, súčasťou každého dňa bude svätá omša, adorácia, chvály, príhovory otca Jamesa a modlitby za uzdravenie. Bude tiež možnosť sviatosti zmierenia a súkromnej adorácie v pripravenej adoračnej kaplnke. Stráženie detí bude zabezpečené. Registrácia prebieha na www.duchovniobnova.cz.

Obnova prebehne so súhlasom košického arcibiskupa a metropolitu Východoslovenskej provincie Mons. Bernarda Bobera. Pastoračnú záštitu nad akciou prevzala rehoľa minoritov na Slovensku. Mediálnym partnerom sú Katolícke noviny, rádio Lumen a Výveska.sk.

Nadačný fond Credo sa svojou činnosťou snaží o šírenie kresťanských hodnôt v spoločnosti. Pravidelne pripravuje evanjelizačné akcie, semináre pre manželov a verejné zbierky.

Ing. Jarmila Barboříková