Campfest bol jednoducho v ňom

camp-fest-300x111-7348116

17. ročník open air festivalu CampFest je za nami. Na Ranči Kráľova Lehota sa v čase 6.-9. augusta 2015 ozývala hudba, slovo, divadlo a ľudia mali príležitosť zažiť festivalovú zábavu v nádhernej prírode liptova.

Samozrejme, že primárne nešlo len o to, ale ako odznelo v hlavnej téme – byť „Jednoducho v Ňom “. Myšlienku témy vyjadruje aj zmena názvu festivalu, ktorý chce prezentovať víziu podujatia.

Festival CampFest – open air music festival sme tohto roku premenovali na CampFest – Awakening Slovakia. Chceme tým vyjadriť, že nám nejde len o to, aby sme zorganizovali další festival, ale túžime po duchovnom prebudení. Po plnom odovzdaní sa ľudí Pánovi Ježišovi Kristovi skrze pokánie, cez oslobodenie, zmenu zmýšľania, na základe pôsobenia Ducha Svätého v živote každého jednotlivca. “ povedal Vlastislav Beňa, riaditeľ Mládeže pre Krista – Slovensko.

Túto myšlienku umocnila aj hymna festivalu a sprievodné video. V ňom traja mladí priznávajú, že hoci vedeli, že Boh ich miluje, neverili, že by mohli byť dosť dobrí, alebo že by mohli byť znova čistí. V tom sa z pódia ozve mužský hlas, ktorý im adresuje strhujúce vyznanie. „Už to zahoď! Prestaň počúvať klamára, lebo svojím smútkom a mlčaním mu dávaš len za pravdu. Ja som ťa zachránil… Oplatilo sa,“ kričí muž symbolizujúci Boha. Z tmy zaznie ženský spev: „Môj hriech, Tvoj kríž, otrok je dnes dieťa Kráľa.“

Postupne sa pridáva svetlo, orchester aj účastníci. Opäť dramatická pauza, tma. Posolstvo tohtoročnej hymny umocňuje kontrast medzi speváčkou a dievčatkom, ktoré miesto nej spieva: „Môj hriech, Tvoj kríž, otrok je dnes dieťa Kráľa.“ A nasledné vyznanie „Môj smiech – tvoj triumf láskou, ktorá hraníc nemá.“

Celú myšlienku posolstva CampFestu vyjadrujú slová „Zmluvu lásky so mnou nezrušíš, nie, už nikdy, nikdy nezrušíš. Znie pieseň víťazstva slobodných detí, tanec s Kráľom do svätyne svätých. Veď tvojou smrťou si pochoval môj hriech, tvojim vzkriesením nebesá otvoril“, ktoré vyjadrujú hlboký vzťah Boha a človeka skrze lásku, ktorou Boh prijíma človeka, aby mohli zostať zjednotení skrze Svätého Ducha navždy.

Festival otvorili Lámačské chvály a kazateľ Vlado Žák, ktorý na pozadí príbehu o Lazárovi vysvetľoval, ako by mal vyzerať “Život v Ňom”. „Keď Ježiš vzkriesil Lazára povedal: Lazár, poď von! Viete prečo mu povedal menom? Pretože keby to nespresnil, všetci mŕtvi by vyliezli. Takú moc má náš zmŕtvychvstalý Kristus! Ježiš volal Lazára von z jeho smradu. On sa nebojí smradu tvojho hriechu,“ povzbudzoval účastníkov.

Modlitby chvál vystriedala Simona Martausová, ktorá prišla na pódium so všetkou skromnosťou. A to doslova, jej spev doprevádzala len gitara a klavír. Keď začala vybrnkávať poslednú pieseň Nádherný Svätý, všetci tlieskali a výskali.

Po krátkej pauze „priletel“ na pódium bývalý frontman britskej kapely Delirious? Martin Smith. Martin neprišiel zahrať koncert, ale modliť sa so Slovákmi. V druhej polovici vystúpenia otvoril Bibliu a citoval Skutky apoštolov, ako sa strhol hukot z neba a Duch Svätý naplnil apoštolov. „Duch Boží je na nás, hlásajte dobrú správu chudobným. Je tu dosť ľudí, ktorí môžu zmeniť tento národ. My máme privilégium žiť s Ním a slúžiť mu,“ odkázal Slovákom.

V neskorších hodinách festival okrem hudby ponúkol premietanie filmu Boh miluje Slovensko.

Na tohtoročnom CampFeste, na rozdiel od posledných ročníkov, bolo krásne slnečné počasie. Aj vďaka tomu prebiehal každodenný program bez výrazných výkyvov. Piatkové dopoludnie odštartovala a do chvál nás voviedla kapela Tretí deň, spolu s rečníkom Vlasťom Beňom, ktorývo svojej téme “Kto som v Ňom” poukázal na to akí sme vzácni pre Boha, ako po nás túži, ale na druhej strane, kto Boh je.

Učastníci si mohli uvedomiť, ako sú Bohom milovaní ale, aj to, že Boh od nás vyžaduje len to, čo on sám žije. Aby sme sa stotožnili s jeho charakterom, ktorý vychádza z lásky a potom dokážeme žiť život voči iným ľuďom tak, ako ho žije Boh voči nám.

Veľmi intímny, jednoduchý, no zároveň hlboký a poetický zážitok priniesli dievčatá z kapely Heartbeat, ktorých koncert nasledoval hneď potom. Poobedňajší program bol dokonale vyčerpávajúci – koncerty rôznych štýlov (temperamentní F6, mladí a energickí BCC WORHIP W!DEL!FE, či jedineční MeloDive z Čiech, a i.), striedali semináre dotýkajúce sa rôznych tém.

Ako zvládať rozdiely vo vzťahu, ako žiť kultúru úcty, či kontroverzná téma LGBT v prostredí EU v podaní europoslanca Branislava Škripeka a mnohe ďalšiezazneli za hojnej účasti zvedavých poslucháčov. Podvečer sa stany naplnili aj vďaka projektu GodZone, či koncertu EVS band.Spolu na Campfeste odznelo 24 rečníckych vstupov (hlavné témy, semináre) a 32 hudobných vstupov (koncerty, chvály)

Hlavný večerný program patril na začiatku kapele Timothy, ktorá svoje vystúpenie prepojila s evanjelizáciou,počas ktorej sa k ľudom prihovoril český rečník Petr Húšť s témou „ Víťaziť v Ňom“. Na výzvu reagovali ľudia odovzdaním svojho života Ježišovi Kristovi. Následne účastníkov zdvihli zo stoličiek temperamentní chlapci z Chorvátska – kapela October lights.

Tí predviedli poriadne ska a dav pripravili na príchod hlavného interpréta večera. Charizmatický a zároveň veľmi pokorný muž chvály – Jeremy Riddle, odohral svoj prvý koncert až do neskorého večera.

Posledný deň priniesol hneď zrána intenzívny program chváleSPé, ktoré prepojil s hlavnou témou Michal Kevický.ktorý mal tému “Spolu v Ňom.” Poukázal na to, že iba zjednotení ako vojsko dokážeme vyhrať duchovný boj.Nasledovali slovenské kapely Christallinus, Richard Čanaky čiBCC worship.

Program v stane STODOLA bol plný mladých talentov a alternatívnych projektov, zatiaľ čo stan HUMNO slúžil aj na semináre – o pornografii, prorockých chválach, o živote a svojej tvorbe hovoril aj sám Jeremy Riddle.

Najočakávanejší koncert patril práve Jeremymu, ktorý spustil záverečný program. Priateľský prejav, kvalitná hudba a úprimné chvály zanechali z jeho vystúpenia nezabudnuteľný dojem. Večer pokračovalposlednouevanjelizačnou témou Petra Liptáka„Iba v Ňom“, pričom záver patril Worship festivalu v podaní slovenských chválových hudobníkov.

Začal tým, že všetci rečníci zhrnuli v kratkosti svoje témy a tento rečnícky vstup zakoncil Ján Buc témou „Zostavať v Ňom” v ktorej poukázal, že ak Jeho vplyv v nás spôsobí zmenu v nás, potom ju skrze nás spôsobí v atmosfére, v okolí a všade kde sa pohybujeme.

Komornú atmosféru záverečného programu ukončili organizátori s ponukou pre účastníkov – odovzdať všetko Bohu, symbolicky to spísať na papier, ktorý vložili do pripravených sklenných akvárii. Tie potom vyplnili vnútro mohutného kríža na hlavnom pódiu, a tak si všetci mohli aj vizuálne pripomenúť, že na CampFeste, a aj potom, máme byť „Jednoducho v Ňom“.

Okrem hlavných programových stanov spestrili festival novou službou pre bábätká a ich rodičov aj DM BABY STAN (ktorý slúžil ako miesto oddychu) a DETSKÝ STAN (ktorý ponúkol najmladším účastníkom bohatý a hravý program).Na detských chválach s Braňom Letkom stan ledva stačil svojou kapacitou, pretože do chvál sa zapojili nielen deti rôznych vekových kategórii, ale aj rodičia.Vramci detskej služby, bola aj takzvaná Dielnička – stan kreatívnych dielní pre deti.

Pre tých, ktorí uprednostnili iný štýl umenia, tu bol k dispozícii bohatý a rôznorodý program rómskeho divadelného klubu DIK. Tento klub spolu s ďalšími svedectvami, koncertmi bol súčasťou nového programového stanu ROMANO KHER/RÓMSKY DOM. Okrem tradičnej rančovej kaviarničky ponúkli občerstvenie, kávu či koláče nové priestory väčšieho stanu CF HOME a premiérovo aj literárna kaviareň PORTA & TAVERNA.

O pohodlie, poriadok a bezpečnosť sa postaralo približne 150 dobrovoľníkov, ktorí obetovali 10 dní prázdnin na pomoc pri organizovaní CampFestu.Približne 900 ľudí sa podieľalo na príprave a realizácií CampFestu. O duchovnú a duševnú stránku účastníkov sa starali kresťanskí poradcovia v PORADENSKOM STANE, ktory bol toho roku nadmieru vyťažený. Š

peciálne pre ženy bol vyhradený altánok AGLOW. Sedemnásty ročník bol pre CampFest rekordný čo do počtu! Celkovo navštívilo CampFest 6 400 účastníkov.

Celkový priebeh festivalu bol naozaj plný Božej milosti a celým rančom bolo cítiť Božiu priazeň a radosť. Tešíme sa, čo nové prinesie tento rok a budúci ročník, kedy CampFest vstúpi vekovo na hranicu dospelosti. Pripravte sa na ďalší ročník festivalu CampFest na Ranči Kráľova Lehota 4. – 7. augusta 2016.

Na záver ponúkame aj niekoľko povzbudzujúcich svedectiev od účastníkov CampFestu 2015:

„To, že Boh je dobrý Otec, som naplno prežívala aj na mojom prvom Campfeste. Na jednej strane ako služobník v Poradenskom stane, kde sme mali milosť byť svedkami toho, ako desiatky a stovky nielen mladých ľudí, zlomení Jeho Láskou, odovzdávali svoje životy Pánovi Ježišovi.

Poradenský stan praskal každý večer po výzvach vo švíkoch – Vďaka ti, Pane! On sa prechádzal po Campfeste s otvorenou náručou a objímal všetkých, ktorí počuli Jeho volanie a odovzdávali mu svoje životy.“ (Michaela)

„…A tak prišla za mnou taká odo mňa staršia pani, celkom jemne na mňa položila svoje ruky a začala sa za mňa modliť. Akurát pri tejto modlitbe som prepukla v hlasitý plač, ktorý nie a nie zastaviť a nielen ja ale aj všetci okolo mňa. Moja modlitebníčka, ktorá sa za mňa modlila nestíhala vyťahovať vreckovky. A môj kamarát taktiež. Napokon má táto pani tuho objala so slovami: Boh ťa má rád presne takú aká si. A ja som po prvý krát v živote tuho objala celkom neznámu ženu a silno som plakala v jej náruči. Vôbec neviem koľko sme sa objímali, no ten pocit bol úžasný.“ (Stanka)

„Ďakujem za spoločenstvo chvál, ktoré sme tvorili všetci ako jedna nevesta pre Kráľa. Nie len my ako katolíci ale všetci v jednote, lebo sme vyznávali jedného a toho istého svojho Boha a to je na tom najpodstatnejšie. Nejde o to, odkiaľ sme, ale že nás spája jeden a ten istý Boh, ktorý rozdiely nerobí. Ako nás všetkých stvoril, tak nás aj všetkých miluje. Boh vám všetkým žehnaj, za jednotu, ktorú ste vytvorili.

Prebudenie je podľa mňa, presne o tom… že sa spojíme v Ňom v jednote a vyznáme že on je nás Boh. Boh žehnaj vašim rodinám!“ (Veronika)

„Teraz viem, že už sa nikdy nechcem dať oklamať klamárom. A to chcem žehnať ostatným, aby sme sa so všetkým vedeli obracať k nášmu Bohu a nikdy sa nenechali oklamať tým, čo nie je pravda o nás.Cítim sa úžasne, keď si predstavím ako sa nám podarilo spojiť v chvále. Verím, že to prinesie svetlo do každého kúta našej krajiny.Modlím sa, aby nám Boh premieňal srdcia a vnášal svetlo do našich dní. Lebo v Ňom máme tú najväčšiu nádej. V Ňom máme všetko.“ (Emília)