Čaká nás týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 2015

Od  18. do 25. januára bude prebiehať Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. V týchto dňoch budú prebiehať bohoslužby a modlitby na mnohých miestach na Slovensku, informácie o tomto týždni budeme priebežne aktualizovať. 

V Žiline budú modlitby prebiehať nasledovne:

V Bratislave nás čaka Celobratislavská ekumenická bohoslužba.

V Poprade sa uskutoční Ekumenická pobožnosť v Evanjelickom kostole.

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov s textami z Brazílie s rímskokatolíckou, evanjelickou, gréckokatolíckou, pravoslávnou cirkvou a Fraternitou Jeruzalem začneme spoločne modlitbou za jednotu v Gelnici v Kostole Nanebovzatia Panny Márie.

http://www.vyveska.sk/ekumenicka-modlitba-krestanov-v-gelnici-s-agape.html

Materiály k Týždňu modlitieb za jednotu kresťanov, ktoré pripravili Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov a Komisia pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví. Materiál môže slúžiť cirkvám a kresťanským spoločenstvám, modlitebným skupinám a aj jednotlivcom pri súkromných modlitbách, ktorí chcú sláviť Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

Chystáte aj Vy program v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov? Dajte nám vedieť v komentári alebo na vyveska@vyveska.sk. Ďakujeme.