Buďte stále v pohybe a približujte sa k cieľom

Pondelok, 20. Máj 2013, 23:04, Zverejnil

Bez cieľa je cesta bezcieľna a teda aj zbytočná.

Cieľ bez cesty je len sen.‘

(Martin Holp)

 31-8-3483540

Väčšina ľudí strávi viac času tým, že plánuje dvojtýždňovú dovolenku, namiesto toho, aby plánovali svoj život, teda svoju budúcnosť. Ak sa chcete dostať z miesta, kde ste teraz, na miesto, kde chcete byť, pravdepodobne budete musieť mnohé veci robiť inak ako doteraz. V prvom rade je nevyhnutné rozhodnúť sa, že opustíte zónu pohodlia a vydáte sa do neprebádaného sveta. V druhom rade si musíte urobiť jasno v tom, kde skutočne chcete byť a čo skutočne chcete mať. Neriešte, čo nechcete, ale iba to, čo skutočne chcete. Musíte mať jasno v tom, čo chcete v jednotlivých oblastiach svojho života dosiahnuť, čo chcete mať a čím chcete byť. Stanovte si náročné, vzrušujúce, jasné, termínované, merateľné ale dosiahnuteľné ciele a potom sa k nim, krok po kroku, každý deň približujte.

Veľa ľudí si myslí, že má stanovené ciele. Väčšinou sú to však len sny, želania a túžby, bez čohokoľvek uchopiteľného. Ciele, ktoré nie sú napísané, nie sú časovo ohraničené a merateľné a nemajú stanovenú stratégiu na ich dosiahnutie, sú ako slepé náboje. Keď si ciele píšete, núti vás to premýšľať a sústrediť sa. Máte pred očami to, čo skutočne CHCETE. Zameriavate svoju pozornosť na to, ako sa k nim priblížiť, na riešenie.

Malé činy, ktoré vykonáme,

sú lepšie ako veľké činy, ktoré len plánujeme.“

(George Sand)

Ako sa neustále približovať k svojim cieľom:

Osvojte si „správne“ postoje. Postoj je naše rozhodnutie, ako budeme vnímať seba, svet okolo seba a ako budeme reagovať na udalosti. Postoj určuje ako vidíme svet okolo seba.„Správne“ postoje sú tie, ktoré vás približujú k cieľom, „nesprávne“ tie, ktoré vás od nich vzďaľujú.

Rozhodnite sa, čo presne chcete. Musíte mať úplne jasno v tom, čo chcete a vedieť, prečo to chcete (motív). Ujasnite si, čo chcete robiť, čo chcete mať a čím chcete byť. Buďte konkrétny. Špecifikujte svoj cieľ do najmenších detailov, buďte čo najkonkrétnejší.

Žite svoje vlastné ciele. Vytvorte si svoju vlastnú predstavu o úspechu a šťastí. Prestaňte sa zaoberať tým, čo si o tom myslí zvyšok sveta.

Myslite na papieri. Napíšte si svoje ciele, nestačí ich nosiť iba ako nápad v hlave. Cieľ, ktorý nebudete mať napísaný sa stratí, vyprchá. Je nejasný a nehmotný.

Určite cieľom termín. „Dokedy chcete cieľ dosiahnuť?“ Konečný termín vás bude poháňať dopredu. Cieľ, vo vami zvolenom čase, by mal byť náročný, ale reálne dosiahnuteľný.

Urobte si zoznam toho, čo budete potrebovať na dosiahnutie cieľaZoznam všetkého čo si myslíte, že budete musieť urobiť, či získať na to, aby ste sa priblížili k cieľu (prekážky a problémy, vedomosti a zručnosti, zoznam ľudí atď.)

Ciele musia byť pružné. Nepotrebujete zabetónovaný plán, ktorý vás bude dusiť.Potrebujete flexibilný plán, s ktorým sa dá pracovať, meniť smer.

Ciele musia byť náročné a vzrušujúceVaše ciele by vás mali vzrušovať a rajcovať, nemôžu vás nudiť a otravovať. Na druhej strane by mali byť dostatočne náročné, aby ste museli opustiť svoj „ostrov pohodlia“ a zariskovali.

Určite si priority a poradie. Rozhodnite sa, čo budete musieť urobiť ako prvé, čo ako druhé a čo neskôr. Určite si jasné poradie, postupnosť krokov. Namaľujte si mapu k cieľom.Vymyslite si stratégiu na ich dosiahnutie.

Urobte prvý krokZačnite pracovať ihneď, neodkladajte štart, nečakajte na „vhodnejšiu“ dobu, vydajte sa na cestu za svojimi cieľmi práve teraz. Váhanie a strach sú veľké brzdy úspechu.

Pracujte denne. Na svojich cieľoch pracujte denne. Ak sa už pre niečo rozhodnete, potom sa maximálne „zdisciplinujte“. Disciplína je absolútny základ úspechu.

Nevzdávajte sa. Na ceste za svojimi cieľmi narazíte na mnohé prekážky. Zaviažte sa, že sa budete snažiť vždy vymyslieť spôsob ako ich prekonať, že vás nezastavia. Vnímajte strach, ale nedovoľte mu, aby vás ovládol.

 

 www.coach4you.sk a začnite každý deň dávkou motivácie a inšpirácie.