Buďte pánom svojho života, nie obeťou.

Utorok, 20. Marec 2013, 00:31, Zverejnil

„Keď vezmete budúcnosť do svojich rúk, 
namiesto toho, aby ste čakali, kým sa vám nejaká budúcnosť prihodí, 
začnete zažívať stále viac udalostí,
 nad ktorými priemerný človek mávne rukou,

 pretože ich považuje iba za šťastie“. 

(Brian Tracy: Vytvorte si svoju vlastnú budúcnosť)

Komu alebo čomu vďačíte za váš úspech?“ Väčšina z nás na takto položenú otázku odpovie, že je to našou zásluhou, že sme na sebe pracovali, vzdelávali sa, zdokonaľovali svoje zručnosti atď. A čo odpoveď na otázku: „Kto je zodpovedný za náš neúspech?“. Ak sme s niečím v našom živote nespokojní, prvou reakciou býva rozhliadnuť sa okolo seba a spýtať sa: „Koho je to vina?“ Obviňujeme vonkajšie príčiny – svojich rodičov, partnera, priateľov, šéfa, nedostatok peňazí, vek alebo čokoľvek iné mimo nás. Nechceme si pripustiť, že skutočný problém je v NÁS.

Za kvalitu vášho života je zodpovedná len jediná osoba. VY. Práve VY ste hlavnou kreatívnou silou svojej prítomnosti a svojej budúcnosti. Za to, kde sa momentálne nachádzate, môžu vaše rozhodnutia a voľby v minulosti. Zmeňte myslenie, rozhodnutia a postoje v prítomnosti a zmeníte to, kde budete v budúcnosti. Uskutočňujte veci, namiesto toho, aby ste čakali a dúfali, že sa uskutočnia samé. Buďte aktívni. Ak ste nespokojní s nejakou časťou svojho života, pustite sa do práce a niečo s tým urobte. Buďte bojovníci a nie obete.

Vedome prevezmite úplnú zodpovednosť za to, čím ste a čím sa stanete, za všetko, čo vás v živote postretne – za úroveň vašich úspechov, kvalitu vašich vzťahov, stav vášho zdravia, váš príjem, vaše dlhy, vaše pocity. VY ste tvorcom toho, čo doposiaľ máte a čím steJe nevyhnutné vzdať sa obviňovania iných a sťažovania si na okolnosti, vzdať sa výhovoriek, príbehov, v ktorých vystupujete ako obeť, všetkých dôvodov prečo niečo nemôžete alebo ste doposiaľ nemohli a všetkého zvaľovania viny na vonkajšie okolnosti. Zbavte sa hnevu, výčitiek, závisti a sebaľútosti. Čím viac cítite, že máte kontrolu nad tým, čo sa vám v živote deje, tým máte väčší pocit osobnej sily, sebadôvery a sebavedomia.

Čo môžete urobiť hneď, aby ste pocítili zmenu (zďaleka to nie je kompletný zoznam):

–       riaďte sa svojimi hodnotami, nie momentálnymi pocitmi

–       zaoberajte sa iba tým, čo môžete ovplyvniť, nie tým, čo neovplyvníte

–       svoju pozornosť zamerajte na riešenia, nie na problémy

–       žite svoj vlastný život, nie život niekoho iného

–       dostaňte pod kontrolu vaše myšlienky, rozhodnutia a konanie

Na záver ešte jedna myšlienka. To, čo v živote zažijete je výsledkom vašej reakcie na udalosť či udalosti v živote, ktoré ste zažili v minulosti. Urobte si malú sebainventúru a nájdite niečo, s čím ste v súčasnosti nespokojní (napr. financie alebo telo). Spätne pátrajte, akými rozhodnutiami ste prispeli k tomuto stavu vy. Opakujte si: „Ja som zodpovedný!“

Ak máte otázky, postrehy alebo chuť so mnou komunikovať, budem sa tešiť na každý príspevok na mailovej adrese: johny.dubnicka@gmail.com