Botanická záhrada Univerzity Komenského v Bratislave

Bratislava ponúka mnoho nádherných miest, ktoré človek musí vidieť. Nezáleží na tom, aké je ročné obdobie. Vždy vyzerajú nádherne, inak a ponúkajú svojim návštevníkom mnoho možností pre zrelaxovanie, vzdelávanie či športovanie. Botanická záhrada v Bratislave je jedným z takýchto miest. 

Jeseň nepatrila medzi  moje obľúbené ročné obdobia. Už zo základnej školy som mala zakorenené, že s ňou sa končí leto. Začína sa škola. O chvíľu bude zima a skôr bude tma. Nedokázala som vnímať jej skutočné krásy. Dnes sa na to všetko pozerám inak.

Dnes jeseň vnímam pozitívne. Začína sa mi vždy semester a blížia sa Vianoce. Čo je však najkrajšie, sú jej farby.

Aby sme využili ešte voľnú chvíľu oddychu a mohli obdivovať krásy tohto ročného obdobia, šli sme posledný deň sezóny do Botanickej záhrady Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len  BZUK) na menšiu prechádzku.

Hoci nie sme odborníci, i tak sme si toto miesto dokonale užili. Neviete kam ísť na prechádzku? Určite sem. Nech je akékoľvek obdobie v roku, vždy vás tu dokáže prekvapiť niečo krásne. Botanická záhrada určite patrí na zoznam miest kam v Bratislave treba zájsť.

Kedy ju môžeme navštíviť?

Botanická záhrada je otvorená pre verejnosť od 1. apríla do 31. októbra. Môžete ju navštíviť individuálne, alebo v skupine. Pokiaľ máte záujem aj o odborný výklad, nie je nič jednoduchšie nech vopred nahlásiť skupinu pracovníkom záhrady, ktorí sa o všetko postarajú.

Deti do 6 rokov majú vstup voľný. Študenti, neplnoletí či dôchodcovia môžu záhradu navštíviť za 1,50€. Dospelí si zaplatia 3€. Komu sa zdá jednotlivé vstupné príliš a vie, že sem zavíta častejšie, môže si kúpiť aj celosezónnu permanentku za 15€.

Botanická záhrada patrí Univerzite Komenského v Bratislave, ktorá sa vďaka svojmu vedecko-pedagogickému pracovisku stará o udržiavanie a rozširovanie zbierky živých rastlín, pomáhať vo výchovno-vzdelávacej činnosti iným odborným školám a pracoviskám a taktiež šíria vedomosti verejnosti.

V spolupráci s inými organizáciami sa záhrada stáva miestom výstav a súťaží, ktoré sú venované ľuďom rôzneho zamerania i veku.

Významným činom je pokus pracovníkov záhrady  aklimatizácia rôznych druhov rastlín. Rastliny z tropického pásma sa pestujú v špeciálne upravených skleníkoch, ktoré lákajú čoraz viac návštevníkov.

História BZUK

História záhrady siaha do roku 1942, kedy jej budovaním bol poverený prednosta botanického ústavu prof. František Nábělek. Pre vybudovanie tohto  miesta bol vybraný veľmi vhodný pozemok okolo vilky Lafranconi s jeho rozlohou 6,6 ha.

Okrem iného bol vhodný pre stály zdroj vody, ale aj pre strategickú polohu, ktorá bola atraktívna pre študentov i obyvateľov mesta.

Skleníky boli postavené po druhej svetovej vojne. Až neskôr začína záhrada nadobúdať vzhľad parku s poslaním slúžiť širokej odbornej i laickej verejnosti. Môžeme sa tak tešiť vápencovej rokline, andezitovej skalke alebo novému rozáriu

Botanická záhrada je rozdelená do viacerých expozícií, ktoré majú návštevníci možnosť obdivovať. Konkrétne je členená na skleníkové skupiny rastlín a vonkajšie skupiny rastlín.

V skleníkoch môžu návštevníci vidieť tropické a subtropické rastliny, austrálsku flóru, palmový skleník zameraný na vlhkomilnú a teplomilnú tropickú či subtropickú flóru, kaktusový skleník a  spojovacie chodby, kde sa nachádzajú zbierky fikusov, papradorastov či orchideí.

Vo vonkajšej skupine rastlín sa ľudia môžu tešiť pohľadom napríklad na rozárium (120 druhov ruží), andéziovú skalku, vápencovú skalku, rašelinsko, letničkové a trvalkové záhony, stredomorskú vegetáciu, zimnuvzdorné a mrazuvzdorné kaktusy či japonskú záhradu.

Okrem miesta v Bratislave má záhrada ešte dve vysunuté pracoviská. Konkrétne sa nachádzajú v Blatnici a v Stupave.

Ako sa tam dostaneme?

Obyvatelia Bratislavy i blízkeho okolia určite vedia, kde sa nachádza BZUK. Mne sa však z hlavnej stanice najviac osvedčila cesta autobusom 32. Doveziete sa na zastávku Botanická záhrada, kde len nadchodom prejdete na druhú stranu a už ste tam.

Ak sa človek rozhodne navštíviť Botanickú záhradu UK, mal by využiť čas naplno, a informovať sa aj o iných tipoch kam na výlet v Bratislave a okolí.