Boh sa priblížil k nám, my urobme ten krok k nemu

Sväté misie v Poprade pokračovali po víkende aj v pondelok 26. septembra. Ranný program začal sv. omšou v obidvoch farských kostoloch – v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie a v Kostole sv. Cyrila a Metoda.

Boh sa pýta: “Kde si?”

Páter Peter Hertel, CSsR sa počas rannej homílie zamýšľal nad ľudskou snahou hrať na dve strany: “Kristus dnes hovorí každému hriechu nie, lebo hriech pretína priateľstvo s Bohom.” Ako dôsledok hriechu považuje otec redemptorista samotu: “Človek je zrazu sám. Misie sú časom, kedy sa Boh pýta: Kde si? Postavme sa preto pred Bohom, takí, akí sme.” Páter Hertel v závere kázne dodal: “Otec nemá problem prijať nás. Boh sa priblížil k nám, my urobme ten krok k nemu”.

Dúfaj, synu, odpúšťajú sa ti hriechy.”

Týmito slovami sa veriacim počas večernej homílie v konkatedrále prihovoril páter Michal Zamkovský, CSsR. Aj on sa venoval téme hriechu a sviatosti zmierenia. Podľa jeho slov všetci potrebujeme počuť slová: “Máš odpustené hriechy, choď v pokoji”. Ako sa však správne spovedať? Páter uviedol tri veci – “úprimnosť, pokoru a poslušnosť. Neexistuje hriech, ktorý by Boh nemohol odpustiť. Zdrojom nákazy je však nevyznaný, nepriznaný a zatajený hriech”, dodal otec Zamkosvký.

Slovo pre mužov

Bezprostredne po večernej sv. omši nasledovali katechézy pre mužov. „Život muža je taký hodnotný, aké má hodnotné vzťahy“, citoval v úvode otec Zamkovský slová pápeža Benedikta. „Naše vzťahy sú také bohaté, aký bohatý je náš vzťah s Bohom“. Aj židovská viera, aj kresťanstvo, je postavené na mužoch: “Nemali by sa báť byť pred Bohom čestní, mali by zabojovať o vieru vo svojom srdci, o vieru vo svojej rodine a investovať do času stráveného s Bohom” uzatvoril Zamkovský.