Arabská verzia hymny SDM

jordania-300x218-4850129

Medzi rôzne jazykové mutácie hymny Svetových dni mládeže 2016 pribudla už aj arabská verzia.

Mladí speváci a hudobníci z Jordánska naspievali oficiálnu arabskú verziu piesne Blahoslavení milosrdní. Zbor Prameň lásky pod vedením Tomyho Jbary tak poslal poľským organizátorom ovocie svojej práce z posledných mesiacov. Názov piesne v arabčine znie Tuba lirruhama. Spomínaný zbor je známy napríklad tým, že naspieval prvé jordánske oratórium v arabskom jazyku Ježiš, Prameň Lásky.

Text do arabčiny preložil Nader Awwad a schválil ho jeruzalemský latinský patriarcha William Hanna Shomali. V piesni počujeme sólistov: Nataly Sanjian, Merna Murad, Fadi Shehadeh. Skladba bola nahratá v štúdiu Murada Demerjiana.

Arabským jazykom dnes na svete hovorí asi 225- milión ľudí. Arabčinu ako úradný jazyk, alebo jeden z úradných jazykov používajú krajiny Jordánsko, Sýria, Irak, Izrael, Saudská Arábia, Kuvajt, Katar, Bahrajn, Spojené arabské emiráty, Omán, Jemen, Palestína a na africkom kontinente používajú tento jazyk Mauritánia, Maroko, Alžírsko, Lýbia, Egypt a Sudán. Je to tiež jeden zo šiestich oficiálnych jazykov OSN.

V Jordánsku je sunnitský islam štátnym náboženstvom. Hlási sa k nemu až 95 % obyvateľov, malá časť sa hlási k saláfizmu a k šiitskej vetve. Kresťania v tejto takmer 6-miliónovej krajine je asi len 4 %, prevažne katolíkov a pravoslávnych.

V roku 1960 bolo kresťanov v krajine ešte 30%, väčšina však emigrovala. Jordánsko navštívil aj pápež František v máji minulého roku. Ústava povoľuje praktizovanie iného náboženstva, ak neporušuje verejný poriadok a je v súlade s dobrými mravmi. Moslimovia a kresťania žijú v krajine bez väčších problémov a v monarchii môžu pôsobiť aj misionári.