Apoštolom má byť každý

V apríli si budete môcť v Poprade vypočuť laického misionára z Malajzie Jude Antoina, známeho kňaza o. Jána Buca a ďalšieho laického misionára Ad de Bruina, ktorý dlhodobo pôsobí na Slovensku. Stačí prísť na konferenciu Apoštol do Popradu.

Konferencia Apoštol sa v apríli uskutoční už šiestykrát. Na účastníkov, ktorých počet každý rok rastie, čaká v Poprade počas tretieho aprílového víkendu bohatý duchovný program. Tohtoročné stretnutie bude opäť viesť laický misionár z Malajzie Jude Antoine. Konferencia je každý rok zameraná na jednu služobnosť (službu), o ktorej píše apoštol Pavol v Liste Efezanom.

“On ustanovil niektorých za apoštolov, niektorých za prorokov, iných za evanjelistov a iných za pastierov a učiteľov ….” (Ef 4, 11). Každej tejto službe sa venujú dve konferencie. Organizátorom konferencie Apoštol je Spoločenstvo pri Katolíckej univerzite v Ružomberku. Spoločenstvo však má záber na celé Slovensko, keďže na univerzite sú študenti z každého kúta našej krajiny.

Apoštolmi nie sú len kňazi

„Ako spoločenstvo sme pred niekoľkými rokmi hľadali, čo môžeme ako študenti a absolventi Katolíckej univerzity ponúknuť pre širšiu verejnosť. Oslovil nás citát z Listu Efezanom, kde sa píše: „Aby pripravovali svätých na dielo služby.“ Preto sa venujeme služobnostiam (službám), aby sme pripravovali ďalších kresťanov na dielo služby,“ približuje históriu vzniku konferencie Gabriel Fidrik, vedúci Spoločenstva pri KU.
Spoločenstvo pri KU chce prehlbovať chápanie služby laikov ako apoštolov, prorokov, evanjelistov, pastierov a učiteľov v zmysle výzvy II. Vatikánskeho koncilu (napr. Apostolicam Actuositatem 33). Gabriel Fidrik ďalej hovorí, že v Cirkvi často chýba povedomie, že laik má dôležitú úlohu v apoštoláte.  O tom, že podiel na tejto službe má každý veriaci sa píše aj v Katechizme katolíckej cirkvi: „Keďže Kristus, ktorého poslal Otec, je pôvodcom a počiatkom celého apoštolátu Cirkvi, je zrejmé, že plodnosť apoštolátu“ vysvätených služobníkov, ako aj laikov „závisí od ich životného spojenia s Kristom“ (KKC 864). Apoštolát nadobúda najrozličnejšie formy podľa rôznych povolaní, požiadaviek čias a rozmanitých darov Ducha Svätého. (KKC 828)“
Ako byť apoštol

Tohtoročná konferencia je druhýkrát zameraná na povolanie byť apoštolom. Minuloročné konferencie sa sústredili na povolanie byť prorokom a evanjelistom. Aj keď sa môže zdať, že konferencie na seba nadväzujú, nie je to tak a zúčastniť sa môže každý bez ohľadu na to, či absolvoval, alebo neabsolvoval predchádzajúce ročníky. Konferencie sú pre ľudí od 18 rokov (výnimkou sú deti v sprievode rodiča). Konferencie nie sú určené len pre ľudí, ktorí sa cítia povolaní pre niektorú z týchto služobností, ale pre všetkých, ktorí chcú prežiť kvalitný čas s Bohom a v spoločenstve iných ľudí  počas katechéz, prednášok, modlitieb a chvál.
„Tohtoročná konferencia má za cieľ povzbudiť laikov byť apoštolmi, poukázať na to, kto je apoštol, s čím zápasí apoštol, ako má slúžiť laik ako apoštol v prostredí, kde je,“ dodáva Gabriel Fidrik.

Detská konferencia

Tohtoročnou novinkou bude aj prvý ročník detskej konferencie. Rodičia sa teda môžu naplno venovať programu a o ich deti bude postarané na detskej konferencii. Pre deti je pripravený program primeraný ich veku. Animátori ich budú učiť modlitbe, pripravené majú pre nich divadielka,  katechézy, piesne.
Registrácia:
Na konferenciu je potrebné sa prihlásiť prostredníctvom elektronického formulára a najneskôr do 3 pracovných dní uhradiť poplatok. Údaje potrebné k platbe budú zaslané na email, ktorý uvediete v elektronickom formulári. Vaša registrácia bude potvrdená po prijatí platby emailom.
Cena: 
Cena pre dospelú osobu je v predpredaji, (do 31. marca) 65€ (po tomto termíne bude cena konferencie 75€).

Poplatok dospelého zahŕňa:
Ubytovanie, stravu a konferenčný poplatok, občerstvenie počas všetkých troch dní (nealko nápoje, káva, čaj), parkovanie.

Cena pre deti do 15 rokov je:

  • 50€ (lôžko+strava – celá porcia, detská služba)
  • 30€ (lôžko+strava – polovičná porcia, detská služba)
  • 20€ (strava – polovičná porcia, bez lôžka, detská služba)
  • 5€ (príplatok za detskú službu pre 2 a 3 ročné deti)

Pre deti do 2 rokov nebude možná detská služba. Deti od 2 – 3 rokov budú mať možnosť detskej služby. Pre deti od 3 rokov bude tohto roku pripravený program na Detskej konferencii.

Viac informácii na stránke: http://www.spolocenstvoku.sk/konferencia-apostol/