Ako pomôcť ľuďom zlepšiť kvalitu ich myslenia.

group

“Mozog, rovnako ako telo, sa dá trénovať.
To, akým spôsobom rozmýšľame, je otázkou návyku.”

Každý deň koučujem manažérov, športovcov a majiteľov firiem. V poslednej dobe zisťujem, že si v podstate kladú veľmi podobné otázky – ako pomôcť svojim ľuďom v raste a rozvoji a čo môžu urobiť, aby mali motivovaných ľudí v tíme. A ja im hovorím, aby sa najskôr pokúsili pochopiť ako o veciach rozmýšľajú. 

Ako manažéri potrebujeme pochopiť, ako funguje ľudský mozog, pretože to nám umožňuje zvýšiť pracovnú výkonnosť svoju a rovnako aj svojich ľudí. Pokiaľ sa naučíme, ako skvalitniť svoje vlastné myslenie, naučíme sa ovplyvňovať myslenie druhých, čo je dôležitou stránkou lídra. Je dôležité začať premýšľať o myslení. Je čas stať sa pozorovateľom toho, ako premýšľame. Poďme sa porozprávať o koučovaní, nástroji, ktorý to umožňuje.

Zaujíma vás téma koučovania?
Chcete vedieť ako pomôcť ľuďom zlepšiť kvalitu ich myslenia?
Zistite viac kliknutím na tento odkaz.

To najdôležitejšie čo koučovanie prináša, je zmena spôsobu myslenia a vytváranie nových návykov. Určite mi dáte za pravdu, ak poviem, že v súčasnosti sme – viac ako kedykoľvek v minulosti – platení za rozmýšľanie a „správne“ a rýchle rozhodnutia. Sú na nás kladené čoraz väčšie nároky, manažujeme väčší počet ľudí v tíme a čelíme veľkému tlaku informácií a povinností.

Podľa medzinárodnej federácie koučov až 99% koučovaných je spokojných so zážitkom z koučovania. A až 96% z nich odpovedalo, že by si tento proces opäť zopakovali, ak by sa zopakovali okolnosti, ktoré ich pohli do hľadania kouča.

Koučovanie preukázateľne prináša zvýšenie produktivity (zlepšenú pracovnú výkonnosť, zlepšený časový manažment či zlepšenie efktívnosti tímov), zlepšenie sebaistoty a sebadôvery, zlepšenie vzťahov v tíme, zlepšenie rovnováhy práce a života a v neposlednom rade návratnosť investícií z dlhodobého hľadiska.

Máte chuť pomôcť ľuďom zvýšiť ich produktivitu, sebaistotu a rovbováhu?
Klikajte tu a zistite viac. 

NeuroLeadership Group (Results Coaching System™), spoločnosť, u ktorej som študoval koučovanie, definuje koučing na základe poznatkov o fungovaní mozgu ako „napomáhanie pozitívnym zmenám zlepšovaním kvality myslenia.“ Otázka znie, prečo by sme vlastne mali napomáhať ľuďom zlepšovať kvalitu ich myslenia? Na to je jednoduchá odpoveď a snažil som sa na ňu odpovedať vyššie.

A pokračujem ďalej – myšlienky sú prvotnou príčinou všetkého. Všetko ostatné, čo zažívame, je ich dôsledkom. A to je dôvod, prečo by sme mali ľuďom pomáhať zlepšovať kvalitu myslenia. Pretože kvalita nášho života, závisí od kvality nášho myslenia. A ľudia sú natoľko spokojní, nakoľko im to ich myslenie dovolí.

Zamyslite sa, často sa snažíme ovplyvňovať veci, s ktorými nemôžeme nič robiť. Veľmi málo sa snažíme ovplyvňovať to,čo v našich silách je, a to je náš spôsob myslenia. Seba, svoje myslenie, rozhodnutia a činy máme absolútne pod kontrolou. Spôsob myslenia je pritom naša vedomá voľba, je to návyk alebo ak chcete zručnosť.

Koučing je cesta plná dobrodružstiev pri objavovaní skrytých možností, silných stránok a rôznych úskalí. Je postavený na predpoklade  kde ste, kde chete byť a čo urobíte s tým, aby ste sa tam dostali. Prináša vyššie uvedomenie si svojich silných stránok a oblastí pre svoj rozvoj.

Koučing je proces, ktorý napomáha ľuďom zamerať pozornosť na svoj potenciál, uvedomiť si ho, vytiahnuť ho na povrch, pracovať s ním a nasmerovať ho smerom, ktorým sa chcú uberať. Pozerá sa na to‚AKO‘ nie ‚PREČO‘. Je to cesta k rozpoznaniu a zmene návykov

Koučing je o posune vpred a nie o analýze minulosti. Učí ľudí zodpovednosti voči sebe aj mimo koučovacieho vzťahu. Je to zameranie sa na zmenu, na určitý typ zmeny – pozitívne zameranej zmeny. Je to napomáhanie rozvoju, učeniu a výkonnosti koučovaného. Je o hľadaní motivácie.

Objavte, ako efektívne a účinne koučovať, viesť a motivovať ľudí.
Získajte väčšie sebavedomie a sebaistotu pri koučovaní.
Osvojte si (len) fungujúce koučovacie nástroje a techniky.
Posuňte vaše koučovacie zručnosti a koučovací štýl na vyšší level.

Ak je človek nespokojný so svojím stavom, môže ho zmeniť dvoma spôsobmi. Buď zmení podmienky svojho života, alebo svoj spôsob myslenia. Prvé nie je vždy možné, to druhé je možné vždy. A práve v tom druhom môže byť koučovanie veľmi užitočné. Koučovanie nie je poradenstvo, ani konzultácia, nie je ani školenie a ani tréning. Koučovanie nie je terapia ani mentorovanie. A nie je to ani riešenie problémov niekým iným.

Na záver ešte drobnosť na uvedomenie: “Môžeme zmeniť spôsob, akým myslíme, zmeniť návyk je náročné, ale nechať ho tam, kde je a vytvoriť úplne nový návyk sa ukazuje ako oveľa dosiahnuteľnejšie” 

Dostaňte strach definitívne pod kontrolu!

Zistite, ako zvíťaziť nad strachom.Objavte v sebe vnútorného superhrdinu.

Prekonajte strach a dosiahnite vysokú úroveň sebadôvery.