Ako najlepšie prežiť Všetkých svätých a Pamiatku verných zosnulých

Začiatok novembra sa spája s návštevou cintorínov, s pálením sviečok či so spomienkov na našich príbuzných, ktorí nás predišli do neba. V týchto dňoch oveľa viac ako inokedy myslíme na posmrtný život a večnosť.

Slávnosť všetkých svätých

Cirkev si už po stáročia spája so Slávnosťou všetkých svätých nádej na vzkriesenie. Je to deň radosti, a nie strachu. Pre iných je smrť realitou, ktorú treba prijať. Po vzkriesení Krista sa nachádzame na ceste do večného mesta, kde nás očakáva blaženosť všetkých tých, ktorí boli Pánom oslávení. To má byť zmyslom Slávnosti všetkých svätých. Aj keď je Spomienka na všetkých verných zosnulých až 2. novembra, získať uplné odpustky pre  duše v očistci je možné už predvečer tohto tejto spomienky.

Spomienka na všetkých verných zosnulých a odpustky pre duše v očistci

Na slávnosť Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých. Spomienku zaviedol svätý opát Odilo z Cluny roku 998. Vplyvom clunyjských mníchov sa táto spomienka v 11. storočí veľmi rozšírila. V  tento deň si osobitne spomíname na tých našich zosnulých, ktorí pre svoje nedokonalosti sú v stave očistenia a my im môžeme pomáhať svojimi modlitbami za nich, či účasťou na sv. omši, s vierou vo večný život zapálením sviečky na hroboch či pri kríži. 

Ako získať  úplné odpustky pre duše v očistci

Veriaci, v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých, môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci. Je potrebné splniť niekoľko podmienok:

  • nábožná navšteva cintorína, kde sa veriaci aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha)
  • sv. spoveď (krátko predtým alebo potom, vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému)
  • sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň)
  • modlitba na úmysel Sv. otca (Otče náš, Zdravas a Sláva)

Tieto odpustky možno získať, pri splnení podmienok, od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa raz denne od 1. novembra do 8. novembra.

Spomienka na všetkých verných zosnulých a Sviečka za nenarodené deti

K začiatku novembra sa viaže aj každoročná kampaň Fóra života Sviečka za nenarodené deti. Hlavnou myšlienkou projektu je spojiť Spomienku na všetkých verných zosnulých, ktorú slávime 2. novembra, so spomienkou na nenarodené deti, ktoré zomreli pri umelom alebo spontánnom potrate. Možeme tak nie len získať uplné odpustky pre  duše v očistci, ale aj pomocť financovaniu pro-life a pro-family projektov.  

„Momentom, ktorý spája duchovný rozmer kampane s praktickým, je symbolická sviečka, ktorú na pamiatku zomrelých nenarodených detí môžeme zapáliť a umiestniť 2. novembra v oknách našich domovov,“ hovorí koordinátorka projektu Elena Miškovičová a dodáva, že práve predaj dvoch druhov týchto symbolických sviečok s logom Fóra života v rámci verejnej zbierky, je „základným zdrojom pre financovanie celoročných pro-life a pro-family projektov, kampaní a aktivít vo všetkých regiónoch Slovenska.” 

Mozartovo Requiem

K spomienke všetkách verných zosnulých sa nepochyne hodí aj Mozartovo Requiem, ktoré vynikne práve v tomto čase. Ak sa vám nepodarilo vypočuť si ho v rámci bratislavkého Mozart Festivalu, tak stále je tu minimálne možnosť vyhľadať si Requiem na YouTube.