Aká je úloha Cirkvi v spoločnosti?

Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský pozýva na sériu prednášok o Sociálnej náuke Katolíckej cirkvi, ktoré sa budú konávať vždy tretiu stredu v mesiaci počas celého školského roka (od septembra 2013 do júna 2014) v aule Bohosloveckej fakulty na Kapitulskej ulici v Bratislave. Pripravených je desať zaujímavých tém, ako napríklad dôstojnosť ľudskej osoby, ľudské práva, spravodlivosť a láska, hodnota ľudskej práce, daňové poplatky, korupcia či etika podnikateľského prostredia. Po každej prednáške bude diskusia s možnosťou klásť otázky k danej téme.

Prvé stretnutie o Sociálnej náuke Cirkvi sa uskutočnilo v stredu 18. septembra o 20:00 h večer. Venovalo sa bude téme “Kompetencia Cirkvi v spoločenských, politických a ekonomických otázkach”. Po prednáške nasledovala krátka diskusia o otcom arcibiskupom.

Fotogaléria k prednáške Aká je úloha Cirkvi v spoločnosti?