Aj homosexuálne cítiaci v sebe nesie Boží obraz

homosexualne-citiaci

Problematika práv homosexuálov a inak cítiacich ľudí je aktuálne veľmi diskutovanou témou. Málo sa vie, aké aktivity robí Cirkev v pastorácii tejto skupiny veriacich. Prinášame preto krátku správu o duchovnej obnove pre ľudí, ktorí prežívajú vo svojom živote homosexuálne cítenie, ako aj ľuďom inak sexuálne cítiacim.

V dňoch od 5 – 8. decembra 2013 sa za hojnej účasti ľudí uskutočnila duchovná obnova Linky Valentin, pôsobiacej pri Gréckokatolíckej cirkvi v Košiciach – Starom meste a Občianskeho združenia Rieky z Bratislavy. Bola určená ľuďom zraneným v oblasti vzťahov, citov a sexuality.

Tým, ktorí prežívajú vo svojom živote homosexuálne cítenie, ako aj ľuďom inak sexuálne cítiacim. Prebiehala v rázovitej obci neďaleko Prievidze. Témou stretnutia bolo: Srdce muža a ženy.

Duchovná obnova

Žijeme v jednom veľkom príbehu lásky. Boh nás v ňom stvoril ako muža alebo ženu. A dal nám srdce. Nesieme totiž v sebe Boží obraz. A preto potrebujeme aj mužov aj ženy, aby sme ukázali, aké je Božské srdce. V duchu týchto slov sa niesla celá duchovná obnova. Stretnutie sme začali vo štvrtok večer akatistom k presvätej Bohorodičke pred jej ikonou s názvom Nevyčerpateľná čaša.

Obnovu viedli a sprevádzali nás o. Marko Rozkoš a otec Vitalij Luck. V bohatom programe sme denne slávili sv. liturgiu, odzneli prednášky, v ktorých sa prednášajúci dotkli ľudskej prirodzenosti, ktorá je nám daná, a tak ju môžeme žiť a rozvíjať.

Poukázali na úlohy a rozdielnosť medzi mužmi a ženami. Dotkli sa aj zranených vzťahov a rán, ktoré neraz poznačia naše vzťahy ako aj náš vzťah s Bohom. Denne sme sa zdieľali v skupinkách pri Lectio divina, náplňou bola aj práca so Svätým Písmom a príjemným obohatením programu boli aj kresťanské a hebrejské tance.

V piatok k nám zavítal aj svätý Mikuláš, pred ktorým  zaspieval každý z účastníkov nejakú pieseň spojenú s týmto svätcom. Vypočuli sme si životopis svätého Mikuláša a zoznámili sme sa s jedinečnou udalosťou zjavenia tohto obľúbeného svätca v roku 1851 v obci Ľutina v okrese Sabinov.

V piatok a v sobotu sme si premietli životopisný film: Svätý  František a Klára, ktorý oslovil všetkých účastníkov. Dojímavá bola aj piatková adorácia, ktorej predchádzal krátky ruský film o troch jednoduchých rybároch – svätcov s názvom: Vy ste traja, my sme traja. Dojímavým bol aj piatkový večer, ktorý patril pravidelnému bodu programu: Môj dotyk s Bohom. Zazneli tam osobné svedectvá zúčastnených.

V nedeľu sme slávili sviatok Počatia presvätej Bohorodičky svätou Annou. Svätú liturgiu sme ukončili myrovaním a mnoholitstvijem všetkým zúčastneným. Ďakujeme Bohu za požehnaný čas, ktorý sme mali počas celej duchovnej obnovy.