Abeceda koučovania: D ako dohoda o koučovaní

„Jasná dohoda pomáha vám aj vášmu klientovi
nadviazať efektívny, vzájomne prijateľný pracovný vzťah.“

Koučovacia dohoda je schopnosť kouča rozumieť, čo sa v procese koučingu má udiať. Vytvorenie dohody o koučovaní je schopnosť porozumieť, čo sa v konkrétnej koučovacej interakcii očakáva a uzavrieť dohodu o koučovacom procese a vzťahu s existujúcim aj novým klientom.

Táto fáza koučovacieho procesu slúži na ujasnenie si toho, čo by bolo pre klienta osožným a užitočným výsledkom na konci rozhovoru. Uzavrie sa dohoda o cieli a obsahu rozhovoru.

Vytvorenie koučovacej dohody je jednou z 11 kompetencií kouča podľa Medzinárodnej federácie koučocov (ICF – International Coach Federation).

Chcete podporovať druhých na ceste za ich úspechom? Pomôcť im rásť a napredovať?
Alebo máte chuť podporovať sami seba na ceste za svojím úspechom pomocou sebakoučovania?
Kliknite na tento odkaz a zistite viac.

Kouč:
a) Vie pochopiť a zrozumiteľne klientovi vysvetliť princípy a špecifiká koučovacieho vzťahu (napr. celková organizácia, poplatky, časový rozvrh, a iné, ak je to potrebné).
b) Dohodne sa s klientom na tom, čo je v koučovacom vzťahu prípustné a čo nie, o čo je možné požiadať a o čo nie a o zodpovednostiach tak klienta, ako aj kouča.
c) Dokáže zhodnotiť, či môže dôjsť ku zhode medzi metódami kouča a potrebami budúceho klienta

Rôzne koučovacie školy majú pre dohodu o koučovaní rôzne názvy – kontrakt, kontext alebo cieľ sedenia. Zmyslom je však to isté, zistiť, s čím chce klient odísť. Mať jasný rámec stretnutia.

Pri vytváraní koučovacej dohody začína kouč myšlienkou na koniec sedenia, teda zisťuje, čo chce mať klient na konci koučovacieho sedenia, s čím chce odísť?

Príklady otázok na vytvorenie koučovacej dohody:

  • “Čo by sa tu dnes malo udiať, aby ste mali pocit, že to bol pre vás užitočne strávený čas?”
  • “Čo by sat u dnes malo udiať, aby ste mohli povedať, že to stálo za váš čas?”
  • “S čím by ste dnes chceli odísť?”
  • “Čo by malo byť na konci nášho rozhovoru iné/inak/lepšie oproti tomu, ako je to teraz?”
  • “Čo sa musí stať, ako výsledok nášho dnešného stretnutia, aby vaša návšteva u mňa mala pre vás zmysel?”
  • “Podľa čoho spoznáte/Na čom si všimnete, že ste dostali to, čo ste chceli?”
  • “Predpokladajme, že naše koučovanie úspešne skončilo a že sa vám už podarilo vyriešiť to, čo vás ku mne priviedlo. Čo sa tým pre vás zmení?”