8. festival radosti bol aj Festivalom milosrdnej lásky

Počas 8. festivalu radosti, ktorý sa konal 11. – 15. augusta v základnej škole v Pavlovciach nad Uhom si približne 350 mladých ľudí zo Slovenska zjednotilo so Svetovým stretnutím mladých. Téma festivalu bola totiž rovnaká ako téma SDM: „Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.“ Organizátorom festivalu je Domček – Dom Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom.

„Okrúhla 70. púť radosti nazvaná tiež 8.festival radosti priniesol veľké požehnanie a premenu do životov mladých ľudí. Milosrdenstvo Božie bolo dokazované nielen svedectvami ale celým programom festivalu. Skutočne sme mohli zažívať milosť dvoch pomyselných milosrdných brán, ktoré nás viedli myšlienkami k prijímaniu Božej milosrdnej lásky ale aj k odovzdávaniu milosrdenstva cez naše vzťahy ďalej,“ hovorí rektor Domčeka o. Pavol Hudák.

Medzi mladých zavítali počas piatich dní traja biskupi – novovymenovaný košický pomocný biskup Marek Forgáč, košický arcibiskup Bernard Bober a Mukačevský gréckokatolícky biskup Milan Šášik. Okrem nich hosťami festivalu boli aj hudobné skupiny Marana Tha z Prešova a Kerygma, čí iní kňazi a laici.

V programe festivalu bol vyhradený čas okrem tradičných workshopov, prednášok, adorácie či svätých omší aj spomienke na SDM. Mladí, ktorí boli v Krakove si pripravili program a krátke svedectvá o tom, čo prežili.