6. ročník Týždňa kresťanskej kultúry v Žiline

logotkk-page-001-300x212-1850219Inštitút Communio, n. o. a združenie Ekuza pripravili pre Žilinu, Martin, Kysucké Nové Mesto a Bytču v dňoch 27. septembra – 2. októbra 2015 šiesty ročník Týždňa kresťanskej kultúry.

V pondelok 28. septembra v priestoroch Diecézneho centra v Žiline bude o 17. h otvorená výstava troch umelcov Trio: rezbára a sochára Miroslava Pallu, jeho manželky maliarky Zuzany Pallovej-Nemčekovej a akademickej maliarky Márie Nemčekovej-Chmeliarovej. Výstava bude trvať do 30. októbra.

Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline a Inštitút Communio pozývajú 29. septembra na sympózium 4E, na ktorom sa odborníci budú od 9. h vyjadrovať o vzťahoch medzi ekológiou, etikou, energetikou a politikou. Sympózium je inšpirované odkazom encykliky pápeža Františka Laudato si. Večer sa v Univerzitnom pastoračnom centre o 19. h prihovorí študentom Branislav Staníček, administrátor Výboru regiónov z Bruselu a absolvent Sorbony a Harvardu, na tému Moderné Slovensko 21. storočia.

Jedným z vrcholov týždňa bude sociálny projekt Myslime aj na marginalizovaných. Diecézna charita bude 30. septembra na Mariánskom námestí v Žiline ponúkať za dobrovoľný príspevok občerstvenie a drobné predmety vyrobené ľuďmi bez domova a v núdzi. Výťažok bude slúžiť pre núdznych počas zimných mesiacov. Pravidelnou súčasťou Týždňa kresťanskej kultúry je aj verejné čítanie Biblie, ktoré sa uskutoční v stredu od šestnástej na Katedrálnom námestí pred Katedrálou Najsvätejšej Trojice v Žiline. Zástupcovia siedmich cirkví budú čítať Evanjelium podľa Matúša.

V centre voľného času v Martine pri kostole na sídlisku Sever sa môžu stretnúť fanúšikovia talianskej kuchyne. Pod vedením rehoľnej sestry Kristíny Petrášovej OSF budú vo štvrtok 1. októbra od 16.30 h pripravovať výborné talianske cestoviny. Večer sa stretnú zástupcovia niektorých katolíckych a konzervatívnych médií (Konzervatívny denník Postoj, Katolícke noviny, Miriam, Vox a Naša Žilinská diecéza) na diskusiu o aktuálnych témach v Pastoračnom centre sv. Jakuba v Kysuckom Novom Meste.

Týždeň kresťanskej kultúry bude zakončený v piatok 2. októbra v Kostole Všetkých svätých v Bytči, kde po večernej bohoslužbe svoju činnosť odprezentuje Inštitút Communio a redakcia mesačníka Naša Žilinská diecéza.

Týždeň kresťanskej kultúry bude pokračovať sériou výstav historických tlačí z farských archívov Knihy, ľudia, osudy od októbra do januára vo viacerých mestách Slovenska.

Riaditeľ 6. ročníka Týždňa kresťanskej kultúry Dušan Václav: „Kresťanská kultúra neznamená iba akési historické dedičstvo, ale prináša aj nové a moderné iniciatívy či umelecké počiny. Šiesty ročník Týždňa kresťanskej kultúry prináša opäť pestrú paletu hodnotných podujatí pre odborníkov i širokú verejnosť. Prijmite pozvanie načerpať pokrm pre svoje telo, dušu i ducha.“

Zdeno Pupík, riaditeľ Inštitútu Communio: „Mottom šiesteho ročníka je tajomstvo nového života. Týždeň kresťanskej kultúry predstavuje výsledok ekumenickej spolupráce viacerých cirkví v Žiline. Je to ponuka pre všetky generácie. Máme nádej, že sa stane znamením nových možností a krásy ľudského života inšpirovaného Božím slovom.“

Inštitút Communio, n. o. je nezisková organizácia založená v Žiline v roku 2010. Cieľom inštitútu je organizovanie aktivít v oblasti vzdelávania detí, mládeže a dospelých, tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt a publikačná činnosť.
Ekuza je neformálne združenie kresťanských cirkví v Žiline. Spoločne sa stretávajú a pracujú od roku 2000.

Mária Špenerová