5 kľúčových oblastí potravín, ktoré ohrozujú aj chránia spotrebiteľa

Svet potravín je globálny, navzájom previazaný systém, ktorý zasahuje do celej rady rôznych oblastí. Odbory kontroly potravín v Slovenskej republike sa musia zaoberať všetkými rizikami.

Nepravdivé informácie

Mnoho spotrebiteľov denne prijíma maily, obsahujúce rôzne informácie o potravinách. Mailová komunikácia zvyšuje neadresnosť a znižuje zodpovednosť za obsah informácie. Často zdanlivo kvalifikované informácie s dôveryhodnou slovenčinou a argumentáciou sú obyčajným spamom alebo zámerne poškodzujú výrobcov.

Poškodenie mena výrobku má zvyčajne zdroj v konkurenčnom boji, alebo u prepustených zamestnancov. Množstvo korešpondencie kontinuálne narastá.

Príklad: na Slovensku štyri roky kolovala informácia o škrupinových plodoch.

Postup v prípade podozrenia zo spamu:

 • overiť na webe ministerstva, inštitúcie
 • neposielať ďalej správu, osoba sa tak podieľa na trestnom čine šírenia nepravdivej informácie
 • poslať danej inštitúcii

V SR je systém a legislatíva, ktorá zabraňuje dovozu zdravie ohrozujúcich potravín a potravín nezodpovedajúcich národnej a európskej legislatíve. Potraviny nezodpovedajúce legislatíve nie sú uvoľnené na trh. Na trhu sú ešte raz kontrolované potraviny z tretích krajín uvoľnené na trh v iných členských štátoch.

Špička ľadovca sú stravovací konzultanti cez web. Každý sa predsa rád stravuje, varí a baví ho to. Určite to však nie je dostatočná kvalifikácia na konzultanta.

Disciplinované a nedisciplinované potraviny

Najkonfliktnejšie komodity a najčastejšie sťažnosti spotrebiteľov na základe skúsenosti odboru sa týkajú nasledujúcich potravín:

 • nealko nápoje – spotrebitelia sú sklamaní acítia sa podvedení zo zloženia (farbivá, aromatické látky, náhradné sladidlá, konzervanty)
 • cukrovinky – lacné, krikľavé a výrazne ochutené, bez upozornení na vplyv na pozornosť detí
 • liehoviny (ovocné destiláty sa vytrácajú, lebo sú drahé, ochucuje sa lieh, zavádzajúce názvy, napodobeniny)
 • kvalita čerstvého ovocia a zeleniny – predať za každú cenu

Margaríny sú kontroverznou témou a šíria sa o nich rôzne mýty. Väčšina podnetov sa týka otázok o definícii komodity, kladú sa vysoké nároky na kvalitu produktov. Celkovo je sťažností málo.

Mliečne výrobky majú tendenciu znižujúcej sa kvality. Týka sa to najmä syrov, a to predovšetkým kvôli ceny.

Pri mäsových výrobkoch dochádza k farbeniu mäsa. Nedostatky sa vyskytujú pri ponúkaní čerstvého mäsa a pri uvádzaní krajiny pôvodu.

Týmto problémom by mali predchádzať piliere, ktoré majú chrániť spotrebiteľov a ich zdravie. Sú to:

 • Legislatíva EÚ, Potravinový kódex SR, Výzva k zníženiu spotreby soli, cukru a tuku.
 • Legislatívne a etické parametre komunikácie upravuje legislatíva. Používanie zdravotných a výživových tvrdení na obaloch potravín povoľuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA). Odborné a nezávislé stanovisko predkladá Komisii.

Najčastejšie sa pýtajú a aj protestujú edukované matkyalergici. Táto skupina spotrebiteľov aj pozorne číta informácie na obale potravín. Niektorí spotrebitelia sú však notorickí sťažovatelia. Dobrá správa je, že spotrebitelia na Slovensku si stále viac uvedomujú svoje práva, komunikujú a pýtajú sa.

Biznis s potravinami – od naivity ku kriminalite

Kto má robiť s potravinami? Niektorí svoj biznis zakladajú na záľube, respektíve rýchlom zbohatnutí a často si neuvedomujú svoju zodpovednosť. Lacno kúpiť v zahraničí a dobre predať na Slovensku. Cena zodpovedá kvalite.

Medzi nevyhnutné profesionálne predpoklady pre obchodovanie s potravinami patria nasledujúce vlastnosti:

 • vzdelanie, záujem, schopnosť učiť sa nové veci
 • znalosť legislatívy, inštitúcií (neexistuje jednoduchá odpoveď na tému legislatívy potravín).

Legislatíva potravín je veľmi komplexná téma. Preto sa v nej môžu objaviť aj rôzne medzery, ktoré zneužívajú rôzni špekulanti.

Potravinový šovinizmus

Cenová politika a kvalita života súvisí – v dobrom aj zlom.

Najvýznamnejšie trendy a úlohy v potravinárstve sa dajú zhrnúť do týchto okruhov:

 • výživové hodnoty sa menia lebo jednotlivé zložky sa nahrádzajú lacnejšími v prospech ceny – napr. reklamy typu „najlacnejší vmeste“, „ak nájdete lacnejší výrobok, vyplatíme Vám rozdiel“
 • osobná zodpovednosť za kvalitu potravín v malých firmách je typycká pre prevádzky v západnej Európe – radosť zo spokojnosti a stálosti spotrebiteľov
 • potravinová nesebestačnosť na Slovensku, prístup slovenských výrobcov – „u nás sa to neoplatí pestovať, vyrábať“
 • identifikácia krajiny a miesta pôvodu potraviny
 • legislatíva v oblasti potravín, EÚ vydáva nariadenia, ktoré sú priamo uplatniteľné v členských štátoch

FAO a EÚ trendy

Potravinová bezpečnosť je jedným z pilierov kvalitného života každej krajiny.

Do budúcna sa odporúča:

 • skrátiť dopravné vzdialenosti pre potraviny, konzumovať potraviny vmieste vzniku
 • súvis potravinovej produkcie s ochranou prostredia pred automobilovou dopravou, práca ľuďom, rozvoj regiónov, ochrana životného prostredia, krajinotvorba, regionálne špeciality a agroturistika