3 púte, na ktoré sa tento víkend oplatí ísť

Aj tento týždeň Vám ponúkame prehľad troch zaujímavých podujatí, ktorých sa oplatí zúčastniť sa. Tieto informácie Vám prináša výveska.sk – internetový portál, ktorý vždy vie, kde sa niečo deje.

1. PÚŤ MUŽOV V GABOLTOVE

Nasledujúci víkend sa bude niesť v znamení viacerých pútí. Prvou z nich bude Púť mužov v Gaboltove. Program sa začne v nedeľu 21. augusta o 9. hodine krížovou cestou a pokračuje prednáškami. Celá púť vyvrcholí o 16. hodine slávnostnou sv. omšou, ktorú bude sláviť bratislavský pomocný biskup Mons. prof. ThDr. Jozef Haľko PhD.

2. PÚŤ K PANNE MÁRII – POMOCNICI KRESŤANOV V SEREDI

Putovať k Panne Márii, uctievanej ako pomocnici kresťanov budú veriaci mesta Sereď a jeho okolia. Všetkých veriacich pozývajú na púť, ktorá sa začne v nedeľu 21. augusta o 9.30 pri farskom chráme v meste Sereď, odkiaľ budú v modlitbovej procesii putovať pešo až ku kaplnke Nanebovzatia Panny Márie v Strednom Čepeni. V púti sa bude pokračovať slávnostnou svätou omšou pri kaplnke o 10:30. Jej hlavným celebrantom bude o. Marián Červený.

3. PÚŤ NA VRŠATCI

Putovať za Nebeskou Matkou pozývame aj na púť na Vršatci, ktorá sa uskutoční v nedeľu 21. augusta 2016. Program sa začne o 14. hodine svätou omšu na Vršatci, pri Kaplnke Panny Márie Kráľovnej Na brezovej.Už overenou tradíciou je príchod na púť na akýchkoľvek dopravných prostriedkoch:či už ide o bicykel, traktor, auto, motorku, alebo jednoducho pešo. Organizátori všetkých pozývajú využiť niektorý z týchto prostriedkov aj tento rok.