Peter Grečo: Revolúcia, demokracia a masová kultúra (K antropologickým a politologickým aspektom filozofie Nikolaja Berďajeva)

Prvé dielo politickej filozofie na Slovensku na princípoch existenciálneho personalizmu je nielen syntézou, ale aj aplikáciou vízií najvýznamnejšieho predstaviteľa ruskej religióznej filozofie v západnej Európe dvadsiateho storočia. Autor najprv skúma, prečo človek moderného a postmoderného veku ohrozil svoju slobodu v spoločenských zriadeniach, ktoré vzišli z francúzskej buržoáznej a ruskej boľševickej revolúcie, ale aj v masovej… Pokračovať v čítaní Peter Grečo: Revolúcia, demokracia a masová kultúra (K antropologickým a politologickým aspektom filozofie Nikolaja Berďajeva)

Publikované
Kategorizované ako Správy