2. Rozdelenie zodpovednosti

Riadiaci pracovníci sú zodpovední za rôznorodé činnosti v rámci organizácie. Jednou z najdôležitejších je starostlivosť o zamestnancov. No aby veci neprerastali cez hlavu, je dobré vedieť isté úlohy delegovať. Podľa istých štúdií, len jeden z 10-tich lídrov vie správne delegovať.

Čo získate delegovaním
Viac času na strategické rozhodnutia a úlohy, ktoré si vyžadujú vašu osobu. Rozvíjate ľudí a utužujete tímovú spoluprácu. Tým, že ľuďom veci delegujete, prejavujete im dôveru.

Ako správne delegovať
Dôležité je vedieť delegovať správne veci správnym ľuďom. Nie tým, čo sú momentálne nevyťažení, ako je to zvykom vo väčšine spoločností.
Pár tipov pre správne delegovanie:

1. Vyberte správnu osobu pre delegovanie

Kľúčom pre strategické delegovanie je všímanie si zamestnancov. Týmto všímaním si, vypozorujete ich vlastnosti, a ako sa správajú, keď sa im veci delegujú. Vašou prácou ako lídra je delegovať správne úlohy správnym ľuďom a nie tým, ktorí nie sú vyťažení. To vyžaduje mať v tíme ľudí so správnymi schopnosťami. O tom bližšie v Kapitole 10.

2. Vyberte úlohy, ktoré chcete delegovať

Svoj čas by ste mali investovať do tých najdôležitejších úloh, ktoré si vyžadujú vaše rozhodovanie. Ostatné úlohy, kde máte urobiť len finálne rozhodnutie, alebo nemajú vysokú prioritu – delegujte. Rovnako delegujte úlohy, ktoré neviete urobiť. Napríklad: Ak potrebujete optimalizovať SEO, môžete to niekomu delegovať. Ak chcete vytvoriť event pre zákazníkov, tiež to môžete delegovať.

3. Verte tomu, komu úlohu delegujete

Všetko závisí na dôvere. Ak niekomu zveríte úlohu, verte mu. Nechajte ho to urobiť svojou cestou. To, že mu budete dýchať na krk, každý jeho krok kontrolovať a jeho spôsob práce spochybňovať, vám v konečnom dôsledku nepomôže.

4. Dajte jasné inštrukcie

Aby bola úloha splnená, musíte najskôr objasniť – čo chcete, čo je cieľom splnenia. Je rozdiel objasniť situáciu a čo má byť vyriešené, ako povedať, ako to urobiť. Pri tom, ako správne vysvetliť úlohy, môže byť nápomocný Executive coach.

5. Po splnení úlohy dajte feedback

Vedieť podať feedback je dôležité. Viac v Kapitole 9.

Ako vedieť čo máte delegovať?
Na stanovenie priorít pomocou naliehavosti a dôležitosti, je dobrým nástrojom Eisenhower Matrix. Pomocou tejto matrice budete vedieť aj to, ktoré úlohy delegovať.

Eisehower Matrix pozostáva zo štyroch kvandrantov

1. Dôležité a naliehavé – úlohy, ktoré vyžadujú pozornosť a musia byť splnené dnes.

2. Menej dôležité a naliehavé – úlohy, ktoré nevyžadujú okamžitú akciu – môžu byť naplánované.

3. Dôležité a menej naliehavé – úlohy, ktoré vyžadujú okamžitú akciu, ale nie sú veľmi dôležité – delegujte

4. Menej dôležité a menej naliehavé – úlohy, ktoré nie je dôvod robiť.

Tipy pre prácu s maticou

  • Pri umiestňovaní úlohy do kvandrantov sa pýtajte: „Čo je najdôležitejšie urobiť dnes?“
  • Limitujte 8 úloh na kvandrant. Ak potrebujete pridať ďalšie, najskôr splňte úlohy, ktoré sú tam uložené. Pointou je úlohy plniť a nie ich zhromažďovať.
  • Majte jeden zoznam na všetko. Nie zvlášť pre prácu a zvlášť pre voľný čas. Život máte len jeden.
  • Nenechajte sa rozptyľovať a nenechajte, aby iní stanovovali vaše priority. Plánujte ráno a potom úlohy plňte.
  • Neodkladajte plnenie úloh, aj keď sú pre vás obtiažne – neprokrastinujte

Tak to skúste a bude sa vám ľahšie dýchať.