15 vecí, ktoré vysoko sústredení ľudia nerobia

Utorok, 17. Február 2013, 16:16, Zverejnil

Schopnosť plnej sústredenosti alebo ak chcete zameranie pozornosti, je kľúčom k dosiahnutiu úspechu a šťastia v našich životoch. Najúspešnejší ľudia na svete sa dokážu maximálne sústrediť. Zaoberajú sa tým, čo je tu a teraz, tým, čo je pre nich dôležité a tým, čo ich priblíži k cieľom a k úspechu.  Majú vypestovaný návyk plného sústredenia sa na aktivity, ktoré práve vykonávajú, sú schopní urobiť viac a vysporiadať sa s neúspechom a prekážkami oveľa rýchlejšie a efektívnejšie.

Neohovárajú a neklebetia. Svoj čas vypĺňajú užitočnejšími a zmysluplnejšími aktivitami, ako je ohováranie a klebetenie. Sú tým pádom efektívnejší a produktívnejší. Určite mi dáte za pravdu ak poviem, že jediní ľudia, ktorí klebetia a strácajú čas ohováraním, sú ľudia, ktorí nepociťujú dostatočné naplnenie vo svojich životoch. Prečo by sa inak starali o to, ako iní ľudia žijú svoje životy? Uvedomte si, že človek ktorý ohovára, pôsobí úboho, negatívne a vyžaruje z neho žiarlivosť a závisť. Keď niekoho ohovárate, sústreďujete sa na to, čo vo svojom živote nechcete a nie na to, aby ste vytvárali viac toho, čo chcete. Prestaňte byť súčasťou rozhovorov, v ktorých sa ohovára a klebetí. Zamerajte svoju pozornost na zmysluplnejšie a užitočnejšie aktivity.

Nerobia viac vecí naraz. Koncentrujú sa na jednu vec v danom čase, aby zvýšili svoju koncentráciu a produktivitu. Ľudský mozog je schopný sa bez problémov vysporiadať s dvoma zložitými úlohami, a to preto, že mozog má dva laloky, ktoré dokážu držať v pozornosti dva koncepty. Akonáhle pridáme tretiu úlohu, prefrontálny kortex, sídlo pracovnej pamäte začne zlyhávať, začne spotrebúvať veľké množství energie a my začínáme robiť chyby.

Neodkladajú veci na neskôr.Určujú si pritority na základe dôležitosti a naliehavosti. Samozrejme, aj vysoko koncentrovaní ľudia sa občas vyhýbajú nepríjemným úlohám tak, že ich posunú, ale nehovoríme tu o chorobnom odkladaní, teda o  prokrastinácii. Dokážu si zmanažovať čas a urobiť to, čo má byť urobené.  A vedia, že najlepší čas, kedy sa má úloha urobiť, je teraz a tak ju aj hneď robia. Navykli si tie najťažšie a najnepríjemnejšie úlohy neposúvať donekonečna, ale urobiť ich hneď ráno. Naučili sa najskôr zjesť žabu, ako to nazýva Brian Tracy. Všetky ostatné úlohy sa budú javiť oveľa jednoduchšie, keď tú najťažšiu a najnepríjemnejšiu urobíte hneď ráno ako prvú.

Nedovolia „zlodejom“ času, aby ich rozptýlili a vykoľajili.Vysoko sústredení ľudia sa snažia vedome odstrániť všetky rozptýlenia, ktoré by im mohli zabrániť vykonať kvalitnú prácu. Či ide o e-mailové upozornenia, vyskakovacie okná na sociálnych sieťach alebo chaty, sms správy, vedome ich rušia a sústredia sa na svoju prácu. Robia preventívne opatrenia predtým, ako by ich zlodeji času mohli pohltiť a „ukradnúť“ im ich produktívny čas. Vedia, že takéto prestávky na rozptýlenie ich vytrhnú zo stavu plnej koncentrácie, ktorú potrebujú na to, aby dokázali dokončiť náročné a dôležité úlohy.

Nie sú zavislí na uznaní či ocenení od ostatných.Nepotrebujú súhlas od iných, pretože si veľmi dobre uvedomujú svoju hodnotu. Robia veci pre seba a veria, že vo svojom živote sú schopní postupovať ďalej k svojim cieľom. Neobávajú sa toho, čo si o nich myslia iní a nežijú podľa očakávania iných. Koncentrujú sa na úlohy, ktoré podporujú ich osobný a profesionálny rast. Veria v seba a svoje schopnosti. Uvedomuú si svoje silné stránky a poznajú priestor na rozvoj v slabších stránkach.

Nemajú radi dezorganizáciu. Uvedomujú si totiž, že dezorganizácia do ich života prináša stres, blokuje ich kreativitu a oberá ich o drahocenný čas, ktorý by mohli využiť na prácu na svojich cieľoch. Všetko má u nich svoje miesto, a preto môžu jednoducho a rýchlo nájsť to, čo potrebujú vo chvíli, keď to akurát potrebujú. Už teraz počujem ako mnohí z vás kričia, že zvládajú chaos ale v skutočnosti držíte samých seba ďaleko od toho, čomu sa hovorí byť produktívny a efektívny.

Nepoužívajú hlúpe výhovorky, aby ospravedlnili, prečo nepracujú. Vysoko sústredení ľudia si plne uvedomujú, že nemôžu čakať na správny čas a ideálne podmienky, aby veci urobili. Taký čas nikdy nepríde alebo inak povedané je práve teraz. Vždy tu bude niečo, na čo sa bude dať vyhovoriť a zdôvodniť si, že to nie je ten správny čas. Často stačí len ten správny pohľad na veci. To najdôležitejšie je vykročiť z komfortnej zóny. Nikdy nepoužívajte výhovorku, že na niečo nemáte dosť času. Máte presne toľko času, ako najúspešnejší muži tejto planéty.

Nevyhýbajú sa nebezpečenstvu. Vysoko sústredení ľudia sa neobávajú riskovať.  Uvedomujú si, že môžu rásť iba vtedy, keď riskujú a posúvajú svoje hranice, vtedy keď robia chyby. Nikto im nemôže garantovať zajtrajšok. Okolo seba dokážu vidieť príležitosti, ktoré nenechajú okolo seba prejsť bez povšimnutia. Práve naopak, chopia sa každej príležitosti, pretože vedia, že tieto príležitosti sa už nikdy nemusia vrátiť. Zotrvávanie v komfortnej zóne vám zabezpečí pohodlie a bezpečie pre dnešok, ale môže spôsobiť veľkú bolesť z dlhodobého hľadiska. Vysoko sústredení ľudia vždy počítajú s rizikom, ale to nie je dôvod, ktorý by ich dokázal zastaviť. Naopak, dokážu sa poučiť z pozitívnych aj negatívnych výsledkov svojho riskovania

Neprebývajú v minulosti. Nedefinujú samých seba na základe toho, čo urobili alebo naopak neurobili v minulosti. Jednoducho akceptujú to, čo je, opustili to, čo bolo a veria v to, čo by mohlo byť. Ich túžba uspieť je oveľa silnejšia ako ich strach zo zlyhania. Učia sa zo svojich chýb a pohybujú sa stále vpred. Nedovolia prekážkam, aby ich zastavili. Hľadajú spôsob ako ich preskočiť, obísť či podliesť. Chyby ktoré urobíme, nás môžu chvíľu bolieť, ale vďaka nim rastieme, získáváme ponaučenia a v konečnom dôsledku sa stáváme silnejšími a odolnejšími.

Nekonajú neuvážene a unáhlene. O veciach premýšľajú a zvažujú možnosti starostlivo, berúc do úvahy svoje hlavné ciele a hodnoty. Uvedomujú si, že nie všetko, čo sa trbliece, je skutočne zlato. Často si vyberajú prácu, ktorá im prináša radost a potešenie, oslavujú svoje úspechy a vychutnávajú si bohatstvo, ktoré každý deň prichádza. Nevzdávajú sa svojich projektov len preto, aby sa mohli vrhnúť do ďalších, zaujímavejších alebo väčších. Sú pevne napojení na svoje ciele a zostávajú verní svojim snom za každého počasia a za každých okolností.

Nezapájajú sa do vecí, ktoré sa ich netýkajú. Hľadia si svoj vlastný biznis. Nezasahujú do záležitostí iných ľudí, pokiaľ o to nie sú priamo požiadaní, alebo pokiaľ to nie je nevyhnutné, pretože sa ich to priamo dotýka. Sú plne zapojení do svojich vlastných záležitostí a zameriavajú pozornost na svoje vlastné priority. Ľudia, ktorí nie sú schopní byť plne sústredení na svoje vlastné záležitosti, hľadia na záležitosti ostatných a často stratia zmysel svojho smerovania a sebahodnotu.

Neporovnávajú sa s ostatnými. Plne si uvedomujú to, kto sú, svoju vlastnú hodnotu. Uvedomujú si, že porovnávanie sa s ostatnými prináša znižovanie vlastnej hodnoty, stratu sebadôvery a sebavedomia a horší pocit. Uvedomujú si, že aj oni majú v skutočnosti rovnaký potenciál pre rast a rozvoj, ako tí, s ktorými sa porovnávajú. Vysoko sústredení ľudia považujú úspechy iných za priestor na učenie sa. Získavajú informácie o tom, čo môžu oni sami urobiť na to, aby dosiahli podobný úspech ako niekto iný. Sú dostatočne motivovaní  na to, aby sa držali svojich cieľov a snov.

Nemajú nereálne očakávania. Sú realisti. Neočakávajú, že ich jazda bude plynulá počas celého ich života . Neočakávajú že veci sa stanú samé.  Do všetkého vstupujú s reálnými očakávaniami a sú pripravení aj na neľahké časy.  Uvedomujú si, že nerálne očakávania prinašajú sklamania a frustráciu, keď sa veci nedejú tak, ako ich očakávali. Rozumné, reálne a dosiahnuteľné očakávania vám dávajú silu a motiváciu plne sa do seba ponoriť bez tlaku, ktorý prináša predpovedanie toho najhoršieho.

Nehovoria „áno“ všetkému. Nemajú potrebu všetkému a všetkým povedať „áno“ , len preto, lebo sa to patrí alebo očakáva. Uvedomujú si, že povedať na niečo „áno“ znamená niečomu inému  povedať „nie“. Naučili sa hovoriť „nie“ prioritám iných ľudí, aby tak neodsúvali svoje vlastné priority a ciele. Zdvorilo, ale rozhodne dokážu povedať „nie“ všetkému, čo  nesúvisí s ich hodnotami alebo im nepomáha dosahovať ich ciele.  Povedať „nie“ veciam, ktoré nie sú pre vás prioritou vám umožní sústrediť sa na veci, ktoré sú dôležité.

Nevzdávajú sa. Vysoko sústredení ľudia sa neulievajú. Uvedomujú si, že ešte nikdy nikto neuspel tým, že sa ulieval. Ľudia, ktorí dosiahnu úspech a žijú svoje sny sú ľudia, ktorí pracujú tvrdo a vytrvajú aj počas neľahkých a problémových období.  Ľudia, ktorí dosahujú úspech sú tí, ktorí sa nikdy nevzdávajú.  Ľudia, ktorí sa nesústredia na svoj úspech, sa vzdajú pri prvých náznakoch problémov či zlyhaní, pri prvých prekážkách. Vysoko sústredení ľudia sú pevní aj tam, kde sa iní vzdajú.

Teším sa na spätnú väzbu na mailovej adrese .