14 tipov, ako skrášliť prostredie okolo seba už dnes

Sťažovanie je tak trochu slovenským národným športom – teda hlavne pri pohľade na anonymné internetové diskusie. Máme zlodejov v politike, školstvo a zdravotníctvo v troskách, mizivú vymožiteľnosť práva, chýbajúce diaľnice, hladové doliny, hromadné odchody mladých za hranice Slovenska a dalo by sa menovať ešte ďalej. Azda nie až tak dôležité, čo všetko nám tu nefunguje, ale ako s našou realitou naložíme.

Nie je možné zo dňa na deň vymeniť naše politické a ekonomické elity a keď máme byť k sebe úprimní, nedá sa zo Slovenska za noc urobiť nové Švajčiarsko. Zároveň je nebezpečné sa nazdávať, že lepšie zajtrajšky k nám prídu samé od seba. Samotným čakaním sa situácia okolo nás nezlepší. Preto prinášame zoznam niekoľkých drobností, ktoré sú uskutočniteľné prakticky ihneď a s veľkou dávkou odhodlania a trpezlivosti prinesú pozitívne výsledky v budúcnosti.

 1. Šetri energie. O šetrení energiou sa tu už hovorí mnoho rokov. Ako však postupne náklady na energie rastú, tak sa táto téma stáva ekonomicky pálčivejšou. Rady ako: teplejšie sa doma obleč namiesto pustenia radiátora na vyšší stupeň; neumývaj riad pod tečúcou vodou; používaj LED žiarovky a obnoviteľné zdroje energie ako solárne panely sú ti už dôverne známe. Len ich treba dostať od každodennej praxe.
 2. Využívaj hromadnú dopravu. Veľa energie (a peňazí) míňame na dopravu. Keď objavíš čaro hromadnej dopravy, zistíš, že šetrí peniaze a dáva ti možnosť cestovanie využiť na čítanie, vzdelávanie alebo kochanie sa okolím. Ako bonus môžeš vystúpiť o zastávku skôr a trochu sa prejsť.
 3. Nakupuj pozorne a minimalizuj odpad. Plastové tašky v supermarkete už zadarmo nedostaneš, avšak z obchodu si bežne donesieš nepreberné množstvo plastov. Máš čo robiť, aby si unikol trendu, kedy je takmer každý produkt zabalený v plastovom obale.
 4. Recykluj a kompostuj. Keď sa k tebe domov už ten nešťastný plast dostane, aspoň ho separuj a daj do zberného koša na recykláciu odpadu. Ale vedz, že samotná reparácia a recyklácia nestačia. Aj keď separuješ plasty, kovy, papier a sklo, aj tak ti ostane ešte veľa odpadu. Treba ísť o krok ďalej a ak je to aspoň trochu možné, treba kompostovať. Budeš mať hnojivo pre tvoju záhradku alebo pre izbové a balkónové kvetiny.
 5. Obrábaj svoje políčko. Drobná domáca produkcia má veľa blahodárnych účinkov – budeš viac na čerstvom vzduchu, ušetríš na zelenine a ovocí, ktoré by si inak kúpil v obchode. Ako bonus môžeš potešiť svojich blízkych nadbytočnou produkciou.
 6. Kupuj lokálne potraviny. Nie každý má to šťastie, aby mohol obrábať vlastný kus zeme. Dnes je však možné nakupovať potraviny od lokálnych farmárov. Vďaka rôznym bedničkám a bedničkárom môžeš každý týždeň dostať zásobu čerstvej zeleniny a ovocia.
 7. Zveľaďuj priestor okolo seba. V tvojej izbe, tvojom dome, na tvojom pracovisku či v tvojej štvrti žiješ v prostredí, ktoré na teba vplýva. Ak je usporiadané, prehľadné a plné pekných vizuálnych a akustických podnetov, tak sa ti žije jednoducho lepšie. Či už ide o vkusné zariadeniu bytu, poriadok či zaujímavé doplnky.
 8. Staraj sa o verejné miesta. Čas spoločných brigád okolo bytovky je nenávratne preč. Starostlivosť o verejné priestranstvá sme prenechali obci či mestu. Neraz sa však stane, že verejné priestranstvá akosi padnú do zabudnutia, stanú sa územiami nikoho a pritom sú často na očiach. Keď ti na konkrétnom mieste naozaj záleží, môžeš si nájsť skupinu ľudí tebe podobných a môžeš verejné miesto zveľaďovať na úžitok tebe i celej komunite. Samozrejme, tento prístup nie je jednoduchý ani priamočiary a vyžaduje si už veľkú dávku občianskej angažovanosti.
 9. Vysádzaj stromy. Samozrejme, tu treba byť opatrný a dohodnúť sa s kompetentnými, kde presne je možné strom vysadiť. V zastavaných oblastiach môže byť v zemi nejaký kábel, internet, kúrenie. V prírode zase môžeš zasadiť nejaký invazívny druh. Treba byť opatrný.
 10. Dbaj o ľudí okolo seba. Dobrá správa je, že starať sa o verejné miesto či vysádzať stromy môžete aj viacerí spoločne. Bude to zábavnejšie a budete mať pekné miesto na spoločné stretnutia.
 11. Obdivuj krásu. Starostlivosť o svet okolo nás nie je samoúčelná. Svet okolo nás sa nám má páčiť a máme ho obdivovať. Niekedy skús chvíľu nerobiť nič a len obdivovať.
 12. Ži striedmo. Starosť o prírodu, okolitý svet, prirodzenú krásu a o človeka samotného by ťa mala skôr či neskôr priviesť k striedmosti. Nie je možné žiť život márnivosti, konzumu a blahobytu a zároveň sa zasadzovať životný štýl, ktorý dbá o dobro každého človeka i prírody.
 13. Modli sa a pracuj. Snaha o skĺbenie dobra pre človeka s dobrom pre svet i prírodu nie je nová myšlienka. Úspešne sa to podarilo svätému Benediktovi, kde s heslom “Modli sa a pracuj” spájal v komunite modlitbu, štúdium a manuálnu prácu (ora et labora). Tento spôsob prežívania práce nás robí schopnejšími starať sa o životné prostredie a mať k nemu úctu.
 14. Vytvor si návyk. Veľká časť snáh o separáciu, recykláciu, kompostovanie či život bez odpadov skončí po prvotnej vlne nadšenia. Je lepšie začať s málom a urobiť si z toho zvyk, ktorý vieš bez väčšej námahy praktizovať dlhý čas. Napr. že sa vzdáte plastových vrecúšok na pečivo alebo presťaneš holdovať Domestosu. Keď sa ti budete dariť, prejdete na vyšší level.

Tento zoznam nie je vyčerpávajúci ani úplný. Ľahko si k nemu dopíšeš ďalšie desiatky položiek. Dôležité je, že keď sa budeš starať o svet bezprostredne okolo Teba. Časom prídu aj slušní politici, kvalitné školstvo a zdravotníctvo, právny štát a možno nakoniec aj diaľnica z Bratislavy do Košíc bude hotová.

Tento text bol (veľmi) voľne inšpirovaný encyklikou pápeža Františka Laudato Si. Všetkým, ktorí majú starosť o životné prostredie odporúčam encykliku Laudato Si prečítať.

Tomáš Kuzár